Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Analytikern trycker på köpknappen: ”Lockande stabilitet”

wysiwyg_image

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 2 2019.

PREMIUMLÅST. Vinsttillväxt och hög utdelning till låg risk i ett stabilt och ocykliskt bolag ser intressant ut i dagens börsklimat, skriver Aktiespararens expert.

Ängslan kring konjunkturen ligger som en våt filt över aktiemarknaden för tillfället och många cykliska bolag väntas gå en tuff tid till mötes. Ett bolag som inte påverkas nämnvärt av global makrooro är det svenska fastighetsservicebolaget Coor.

Coor samordnar, utför och utvecklar olika tjänster i och omkring en fastighet och erbjuder över 100 olika tjänster inom vad som kallas för facility management. Det är en affärsmodell som innebär låg risk med långa kontrakt samtidigt som kapitalbindningen är låg.

Förutsägbarheten är en klar plusfaktor i Coor-caset. De långa kontrakten medför en stor grad av förutsägbarhet på intäktssidan, en egenskap som torde uppskattas i rådande börsklimat.

En marknad som präglas av långa kontrakt försvårar visserligen möjligheten till att snabbt lägga på sig marknadsandelar, och på så vis växa organiskt, men Coor har ändå lyckats med detta på ett imponerande sätt. Under Q3 förra året växte man 10 procent av egen kraft. Även första halvåret bjöd på god tillväxt.

Det råder en hög aktivitet från bolagets håll för att både lyckas vinna nya upphandlingar och förlänga redan existerande kontrakt, såväl stora som små, och på en priskänslig och genomlyst marknad finns möjligheter att genom ett konkurrenskraftigt erbjudande expandera kundstocken.

Det här är en strategi som både har sina för- och nackdelar. Positivt är såklart tillväxten det medför men det kommer på bekostnad av kortsiktigt negativa effekter på lönsamheten.

Detta dels då nya och förlängda kontrakt tar tid för Coor att arbeta igenom och effektivisera den nya eller omstartade serviceleveransen och dels för att servicekvalitet och kundnöjdhet prioriteras på bekostnad av kortsiktiga marginaler.

Det är ett medvetet strategival för att främja långa kundrelationer och på så vis uppnå en mer långsiktig lönsamhet.

Vi har sett många förlängda kontrakt under 2018 från en stor andel av Coors stora kunder vilket är positivt och bidrar positivt till kassa­flödena. Kassaflöden och utdelningar tenderar att gå hand i hand, så det faktum att Coor uppvisar stabila kassaflöden medför också att de kan erbjuda oss investerare stabila utdelningar. Vi väntar oss en utdelning på 4 kronor per aktie, en direktavkastning på attraktiva 6 procent.

De senaste åren har bjudit på såväl organisk som förvärvad tillväxt men ser vi till det finansiella nyckeltalet nettoskuld i relation till ebitda (rörelseresultatet före av- och nedskrivningar) kan vi konstatera att den finansiella muskeln är betydligt mindre än för ett år sedan efter tre genomförda förvärv under 2018.

Nivån ligger nu precis under bolagets egna uppsatta finansiella mål med en skuldkvot som inte får understiga 3 gånger ebitda. Det påverkar givetvis utrymmet för nya, tillväxtdrivande förvärv de närmaste kvartalen.

Vi såg fallande marginaler under 2018 till följd av nya och förlängda kontrakt samt genomförda förvärv men lönsamheten bör återgå till gamla nivåer under 2019. Till ett p/e-tal på 18 gånger årsvinsten 2018 är aktien inget direkt fynd men blickar vi in i 2019 ser vi god potential till vinsttillväxt, främst drivet av marginalpotential, och p/e-talet sjunker då till mer aptitliga 14,5 gånger vinsten.

Om vi tar till oss av historiken tenderar den nuvarande nivån i konjunkturcykeln att leda till att investerare är beredda att betala för mer defensiv exponering. Likaså för förutsägbara intäkter samt stabil och hög utdelning. Coor kan bocka av samtliga dessa kriterier. Lägg därtill lite tillväxt och caset känns synnerligen intressant att äga de kommande åren.

Rekommendationen blir således köp och riktkursen sätts till 85 kronor på tolv månaders sikt baserat på ett p/e-tal på 18, vilket känns fullt rimligt givet bolagets kvaliteter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.