Aktiespararna

Analytikern: Upp till bevis för verkstadssektorn

Av Carl-Henrik Söderberg
26 januari 20185 min lästid

Dags för verkstadsbolagen att skaka hand med verkligheten

Idag fredag drar rapportperioden igång för verkstadsbolagen med Atlas Copco först ut bland de större bolagen i sektorn. En sektor som gått oerhört starkt senaste åren i spåren av en förbättrad världskonjunktur. Med en flygande start på året är bevisbördan nu stor för dessa bolag när boksluten för det fjärde kvartalet ska presenteras.

Och nog är marknaden en aning nervös inför detta. Efter den starka inledningen på börsåret 2018 verkar riskaptiten och det positiva sentimentet på marknaden ha avtagit något. Vinstvarningar och svaga rapportutfall har hittills avlöst varandra senaste veckan och de kraftiga aktiereaktionerna får ses som en fingervisning vad som komma skall om de högt ställda förväntningarna inte infrias.

Höga värderingar

Värderingarna är höga och majoriteten av de stora verkstadsbolagens aktiekurser ligger i paritet eller strax över snittet vad gäller analytikerkårens riktkurser (se grafisk sammanställning här) Fortsatt uppgång genom multipelexpansion (högre multiplar ex. p/e) bör vara begränsad i dagsläget och aktiekurserna är i behov av nytt bränsle i form av en fortsatt positiv vinstrevideringstrend (uppjusterade vinstprognoser från analytiker).

När boksluten väl presenteras kommer siffrorna dissekeras och orden kring framtidsutsikterna från ledningshåll kommer vägas på guldvåg vad gäller efterfrågan och konjunktur i jakt på förändrat tonläge eller formuleringar som kan indikera en mer försiktig syn på framtiden.

Vi har dessutom sett kronan fortsätta stärkas gentemot dollarn vilket är negativt för våra stora exportorienterade verkstadsbolag.

Med detta i bakhuvudet känns risken kontra avkastning med rätta inte alltför aptitlig i dagsläget.

Samtidigt finns det argument som fortsatt talar för att vinsterna mycket väl kan fortsätta justeras upp bland de cykliskt börsbolagen:

  • Både högre konsumtion och investeringar driver på tillväxten i världsekonomin varvid makromedvinden just nu är den bästa på 10 år. Så länge överhettningstendenserna i ekonomin lyser med sin frånvaro finns det möjligheter till en god vinsttillväxt och stark aktiemarknad. Stark global konkurrens och fortsatt långsam ekonomisk återhämtning håller tillbaka löneinflationen. Än så länge
  • Rekordhög optimism bland företagsledare, stark orderingång och industriproduktion, stigande världshandel och högre efterfrågan på råvaror stärker alla tesen för fortsatt god tillväxt
  • Kapacitetsutnyttjandet fortsätter stiga och därför är det inte så konstigt att det nu behövs expansionsinvesteringar hos bolagen. Något som bekräftas i enkätundersökningarna från amerikanska företagsledare och är även en trend som börjar ta fart i Europa
  • Den ekonomiska aktiviteten fortsätter att stiga globalt och är exempelvis i Europa nu på den högsta nivån på 12 år
  • Givet den ihållande starka konjunkturen innebär det stark efterfrågan och volymuppgångar för dessa bolag. Tillsammans med slimmade kostnadskostymer (risk dock med potentiella flaskhalsar i produktionen) och möjligheten till få igenom prishöjningar finns absolut fog att tro att vinstestimaten kommer fortsätta att justeras upp och att cykliska aktier därför bör fortsätta att prestera väl under åtminstone början på 2018

Konklusionen blir således att vinstrevideringarna för cykliska bolag har god potential att fortsätta uppåt och att det samtidigt nog är en absolut nödvändighet för att aktierna ska kunna fortsätta sin börsresa norrut. Å andra sidan är förväntningarna inför boksluten högt ställda från marknadens sida och bolagen har mycket att leva upp till för att kunna infria dessa.

Nordea har redan satt tonen för bankerna, OMXS 30:s näststörsta sektor. Andra stora bolag som H&M fortsätter också att tynga index. Och då ska vi inte ens tala om Fingerprint efter torsdagens kursslakt. Det är verkstad som har agerat draglok på börsen det senaste året och det är till dessa bolag hoppet står till i nuläget. Skulle även bolag som Atlas, Volvo, Sandvik och SKF gå en bister rapportsäsong till mötes finns det inte många bolag kvar som kan hålla uppe index på rådande nivåer.

Carl-Henrik Söderberg

Dela med dig