Du är här

2018-06-12

Analytikern: ”Ytterligare potential – köp kursdubblaren”

wysiwyg_image

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 5 2018.

 

wysiwyg_image

New Wave har svarat för rejäla vinstökningar de senaste två åren och har för det belönats med en kursdubbling på lika lång tid. En analys i Hitta kursvinnare visar att det finns ytterligare potential.

Cirka 2 miljoner svenskar direktäger aktier, men endast en ytterst liten del gör någon form av analys innan man köper och säljer aktier.

De flesta väljer att lita på råd från någon annan. En av anledningarna till detta är att många tycker att det är svårt att analysera ett bolag och en aktie, och det stämmer för de flesta. Analysprogrammet Hitta kursvinnare gör det dock betydligt enklare och programmet kan användas både för fundamental och teknisk analys.

Den fundamentala analysen i Hitta kursvinnare bygger på definitionen av p/e-talet och antagandet om att företag som har presterat bra historiskt kommer att prestera bra även i framtiden.

Ett sätt att få ett hum om det framtida aktiepriset är att komma fram till en framtida vinst och en framtida värdering av företaget. Modellen består av sju steg och görs på fem års sikt.

I det första steget tittar vi på New Waves försäljningsutveckling och ser att den under de senaste åren i snitt har ökat med drygt 5 procent per år. Ritar man in försäljningen per aktie i ett logaritmiskt diagram får man en tämligen rät linje som pekar uppåt, vilket känns bra.

Bolag som historiskt har ökat sin försäljning brukar ha en förmåga att fortsätta med det även i framtiden.

I steg 2 tittar vi på den historiska vinstutvecklingen för New Wave, och ser att rejäla vinstlyft har blandats med år då vinsten har minskat. Under de senaste fyra åren har dock New Wave ökat sin vinst med cirka 90 procent totalt, vilket ger en årlig snittökning på drygt 17 procent.

Det tredje steget är mycket viktigt för analysen, då vi i det ska komma fram till vilken vinst per aktie som New Wave antas ha om fem år. Detta kan göras på fyra olika sätt, bland annat genom att ange en trolig snitttillväxt för vinsten per år eller genom att göra antaganden gällande försäljningstillväxt och vinstmarginal.

New Waves målsättning är att under en konjunkturcykel öka för­säljningen med 10–20 procent per år och att ha en rörelsemarginal på 15 procent. Detta är siffror som före­taget inte har varit i närheten av under de senaste åren, så det känns givet att göra lägre antaganden i analysen.

En försäljningstillväxt på 8 procent och en vinstmarginal på 7 pro­cent känns rimligt och ger en fram­tida vinstökning på knappt 5 procent per år.

I det fjärde steget ser vi att New Wave i snitt brukar dela ut en dryg tredjedel av vinsten till sina aktie­ägare och att bolaget inte brukar sänka sin utdelning.

Bedömningen är att andelen utdelad vinst kommer att vara liknande framöver och den anges därför till 33 procent.

Vilken värdering kommer marknaden att ha på New Wave om fem år? Det ska vi försöka komma fram till i analysens femte steg. I historiken kan vi se att p/e-talet för bolaget varierat mellan 7 och 21 och vi kan också se att det nuvarande p/e-talet är kring 10.

De två senaste åren har p/e-talet toppat på 13–14, och det känns därför rimligt att anta att en liknande nivå bör kunna uppnås om fem år. Den kalkylerade vinsttillväxten på knappa 5 procent per år gör dock att vi inte bör sätta ett högre p/e-tal än 12.

Om våra antaganden om vinsttillväxt och värdering slår in kommer New Waves aktiekurs som högst att vara 81 kronor om fem år. Det ser vi i det näst sista steget av analysen. Som lägsta värde om fem år brukar det vara rimligt att räkna med en nedgång på 30 procent från dagens nivå.

Då har vi försett Hitta kursvinnare med alla antaganden som behövs och ser i analysens sista steg tre olika kursintervall. Ett för köp, ett för behåll och ett för sälj. Köp­intervallet sträcker sig upp till 52 kronor, och eftersom kursen vid analystillfället är på just den nivån blir rekommendationen att köpa New Wave-aktien. Den förväntade högsta avkastningen per år blir nära 11 procent, vilket alla investerare bör vara nöjda med.

Trendanalys brukar vara bra att ta till för att tajma sina aktieaffärer. För New Wave är den långsiktiga trenden stigande, medan den kortsiktiga trenden är fallande (se bild). Det optimala köpläget uppstår enligt teorin när den fallande trenden bryts.

Den som gillar att chansa köper dock på nuvarande nivå och hoppas att den stigande trendlinjen håller.

Det här är Hitta Kursvinnare

Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika analysprogram för medlemmar och ett utmärkt hjälpmedel när det
gäller att fatta beslut om aktieaffärer.

Med hjälp av Hitta kursvinnares moduler Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking och Signaler kommer du enkelt fram till vilka aktier du bör analysera och i modulerna för fundamental och teknisk analys gör du sedan själva analyserna. Bäst resultat får du om du kombinerar fundamental och teknisk analys. Dina aktieaffärer följer du smidigt i programmets portföljhanterare.

Hitta kursvinnare är Sveriges mest använda analysprogram och innehåller allt du behöver för att lyckas på börsen. Detta oavsett om du handlar aktier på kort eller lång sikt och om du gör många eller få aktieaffärer. Programmet finns i de tre olika abonnemangsnivåerna Bas, Pro och Pro Plus.

I Bas-versionen finns fem av programmets sju moduler (Ranking och Signaler saknas). Kursdata finns för svenska aktier och är fördröjd med 15–30 minuter när börsen är öppen. Bas passar för dig som vill använda programmet någon enstaka gång per månad.

Pro innehåller samtliga moduler och dess­utom utökad företagsinformation, fler verktyg för teknisk analys och försäljnings- och vinstprognoser för cirka 100 bolag. Kursdata finns för svenska, danska och finska aktier och är fördröjd med 15–16 minuter. Pro passar dig som vill använda Hitta kurs­vinnare ofta, men som inte är intresserad av kort­siktiga aktieaffärer.

Pro Plus innehåller allt som finns i Pro och realtidskurser för svenska, danska och finska aktier. Det finns också realtidskurser för ett antal utländska index, exempelvis S&P 500. Programmet passar utmärkt för dig som vill kunna göra kortsiktiga aktie­affärer.

För att få tillgång till Hitta kursvinnare behöver du köpa ett abonnemang på 12 månader. För Bas är priset 595 kronor, för Pro 1 195 kronor och Pro Plus kostar 2 595 kronor.

Du kan läsa mer om Hitta kursvinnare och beställa programmet här.

Författare Ola Jansson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.