Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-05

Analytikern: ”Ytterligare uppsida – köp aktien”

wysiwyg_image

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 5 2018.

wysiwyg_image

Med en vältrimmad verksamhet, starka finanser och konjunkturvindar i ryggen ser vi ytterligare uppsida i Concentric. Köp.

Storbolaget Haldex valde 2011 att dela upp sin verksamhet i tre delar. En av de verksamhetsdelar som knoppades av var Concentric, i dag världsledande på marknaden för pumpar för dieselmotorer och hydraulik som används i både lastbilar och diverse industrimaskiner.

Produkterna bidrar till förbättrad bränsleeffektivitet, minskade utsläpp och möjliggör kompaktare produkter. Bland de större kunderna hos den svenska underleverantören finner vi exempelvis storbolag som Volvo, Atlas Copco, Caterpillar och Hyundai.

Just lastbilstillverkare är en viktig slutkund för bolaget då de stod för nästan hälften av omsättningen under föregående år. Entreprenadmaskiner och slutkunder inom industrin är andra viktiga områden för Concentric.

Verksamheten är med andra ord konjunkturkänslig till sin natur och har gynnats av senaste tidens synkroniserade konjunkturuppgång på global basis. Den ekonomiska aktiviteten har kommit tillbaka efter några magra tillväxtår, vilket sedermera inneburit ökad efterfrågan på Concentrics produkter.

Summerar vi 2017 kan vi konstatera att omsättningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Även lönsamheten tog ett rejält kliv uppåt under året. Från en rörelsemarginal på 16,8 procent under 2016 till 18,7 procent 2017.

Förklaringen finner vi i besparingar från de omstruktureringsplaner som genomfördes under det andra halvåret 2016, tillsammans med en stark marginal på den ökande försäljningen.

Med den konjunkturkänslighet som föreligger i verksamheten finns det en poäng att även zooma ut mikroperspektivet och se till den stora makrobilden. Där kan vi kortfattat konstatera att makro­ledande indikatorer som exempelvis inköpschefsindex mattats av på sistone men alltjämt indikerar fortsatt god och utbredd tillväxt i världen, vilket är positivt för ett bolag som Concentric.

Men marknaden är som bekant snabb på att diskontera framtida siffror och skulle makrodata fortsätta att komma in svagt kan det tillsammans med den rådande räntehöjningscykeln som är inledd (där USA går i bräschen) samt fortsatta handelstariffer mellan främst USA och Kina (påverkar många av storkunderna som exempelvis Caterpillar) bli en jobbig mix.

Sannolikheten för en sådan ”perfekt storm” anser vi dock liten och är inte vårt grundscenario i nuläget.

Concentric-aktien har sedan avknoppningen i mitten på 2011 stigit med hela 226 procent. En stark kursresa som hela tiden underbyggts av en god vinsttillväxt. Värderingen har således aldrig riktigt sprungit iväg alltför långt utan aktien har under de senaste sex åren pendlat inom ett värderingsintervall mellan p/e 15 och 20 räknat på aktiekursen vid respektive års slut.

I dag befinner sig aktien högst upp i det intervallet räknat på vins­ten för 2017. I relativa tal handlas aktien ungefär i linje med sektorsnittet, något vi anser rättvist då högre marginaler och starkare finanser (nettokassa väntas under 2018) väger upp för bolagets ringa storlek (omsätter omkring 2 miljarder årligen) och mindre stabila intjäning jämfört med många av de större verkstadsbolagen.

Vi tror också att det finns goda möjligheter för ytterligare ett starkt verksamhetsår under 2018.

Concentric är finansiellt starkt, operationellt vältrimmat och har fortsatt konjunkturen i ryggen men rådande toppvärdering gör att upp­sidan får ses som relativt begränsad från dagens nivåer runt 150 kronor.

Det räcker dock för en köp­rekommendation med riktkurs 170 kronor på tolv månaders sikt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.