Aktiespararna

Anoto utser Trata till huvuddistributör i Indien för tre år med möjlighet till förlängning om Anoto mottar order om mi...

Av Redaktionen
13 april 20173 min lästid

Anoto Group AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Anoto utser Trata till huvuddistributör i Indien för tre år med möjlighet till
förlängning om Anoto mottar order om minst en miljon digitala pennor

Lund, April 13, 2017 – Anoto Group AB (publ) (Anoto) och Trata E Systems
(Trata) har utökat sitt tidigare meddelade samarbete till att nu innebära att
Trata blir Anotos huvuddistributör i Indien. Avtalstiden är tre år med rätt för
Trata att förlänga avtalet med ytterligare tre år under förutsättning att Trata
har beställt minst en miljon pennor under den inledande perioden. Det
förväntade transaktionsvärdet baserat på förväntad försäljning på den snabbt
expanderande indiska marknaden närmar sig 100 miljoner USD över tre år.

"Detta är förmodligen den största transaktionen i Anotos historia. Indiens
boomande ekonomi och moderniseringen av olika regelverk för myndigheter skapar
en mycket stor möjlighet för Anotos digitala pennor" säger Joonhee Won, VD för
Anoto.

Anoto ser också en stor efterfrågan för sina digitala pennor i Asien där Pen
Generations, ett helägt dotterbolag till Anoto, redan har mottagit order om mer
än 120 000 pennor som skall levereras under första halvåret 2017. Dessa order
kommer främst från kunder i Kina, Korea och Japan.

"Med denna takt kommer Pen Generations att uppleva ett rekordår i form av
omsättning och antal pennor. Vi är särskilt glada att se den asiatiska
utbildningsvertikalen äntligen blir en väsentlig faktor för Anotos omsättning"
säger Joonhee Won.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929,
Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00

About Anoto
Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for
innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition
of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions,
having historically used its proprietary technology to develop smartpens and
the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of
people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and
image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains
through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to
uniquely and imperceptibly mark physical objects and then easily identify those
individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets.
ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing
insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of
Nasdaq Stockholm under ANOT.

Dela med dig