Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Är du uppmärksam på rätt risker?

wysiwyg_image

Det är inte lätt att vara aktieinvesterare när det blåser hårt på marknaden. Ovisshet och volatilitet kan få även rutinerade och optimistiska investerare att bli knäsvaga. Investerare reagerar ofta genom att ändra sina strategier för att minska volatiliteten i portföljen. Ibland kan det vara logiskt. Men kom ihåg att volatilitet bara är en av många olika investeringsrisker. Det finns många olika risker och som investerare måste man nästan alltid göra en avvägning. Genom att minska volatiliteten i din portfölj kanske du skapar andra risker som är allvarligare.

Vi anser att den rådande ekonomiska osäkerheten och den senaste tidens turbulens på marknaden ger oss en möjlighet att utvärdera olika risker och vad de innebär för din portfölj – både på kort och lång sikt. Enligt vår erfarenhet fokuserar investerare ofta på kortsiktiga risker, särskilt volatilitet. Men på lång sikt ser riskerna ofta väldigt annorlunda ut. En långsiktig risk är till exempel att din portfölj inte ger dig den tillväxt som du behöver för att uppnå dina mål. Detta inträffar ofta när man inte har en tillgångsfördelning eller en portföljstrategi som ligger i linje med målsättningarna, eller när man glömmer bort att ta med inflationen i sina beräkningar eller inte räknar med en lång tidshorisont.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Investerare ser ofta kortsiktig volatilitet som den största risken

Volatilitet är ett mått på hur mycket priset på ett värdepapper förändras över tid. Ett värdepapper med låg volatilitet ger vanligtvis en ganska stabil avkastning. Värdepapper med högre volatilitet har högre avkastningsspridning baserat på standardavvikelsen från genomsnittet. Med andra ord: mer volatila värdepapper ser ofta större prisförändringar. Risk är ett mycket större koncept som innefattar alla ovissheter.  

De flesta fokuserar dock på riskerna som finns direkt framför näsan. När investerare använder ordet ”risk” menar de kortsiktig volatilitet – alltså sjunkande aktiekurser i några dagar eller veckor. Det kan vara otäckt att se värdet på din portfölj sjunka, men om du inte behöver ta ut pengar ur portföljen på kort sikt så är kortsiktig volatilitet inte en risk för dina långsiktiga mål.

Om tidshorisonten för din investering är 10, 20 eller 30 år är kortsiktiga upp- och nedgångar på börsen under några dagar, veckor eller månader inte något större problem. Men det mänskliga psyket gör det svårt för oss att tåla även kortvariga nedgångar. Myopisk förlustaversion är ett nyckelkoncept inom den ekonomiska beteendevetenskapen. Konceptet identifierades av Amos Tversky och Daniel Kahneman och innebär att man lider mer av förluster än man njuter av vinster.[i] Detta innebär att vi ofta känner större smärta från investeringsförluster än vi gläds åt investeringsvinster. På grund av detta gör investerare ofta allt för att undvika förluster, även om det innebär att man går miste om framtida avkastning.

På lång sikt ser riskerna annorlunda ut. Även om investerare ofta fokuserar på kortsiktiga nedgångar på börsen så är en av de största riskerna på lång sikt att portföljtillväxten inte når upp till dina mål. Så om du gör justeringar i din portfölj för att minska volatiliteten, till exempel genom att ändra din tillgångsfördelning eller försöka tajma marknaden rätt, kan du skapa större risker på lång sikt.

Det kan vara farligt att ändra sin tillgångsfördelning

Personer som behöver tillväxt i sina portföljer under längre tidshorisonter investerar vanligtvis i aktier eftersom de historiskt sett har gett god långsiktig tillväxt. Om du vet att du behöver en stor del aktier i din portfölj för att nå dina mål kan det vara farligt att reagera på kortsiktig volatilitet och avvika från din tillgångsfördelning. Varför? Den långsiktiga årliga avkastningen för aktier är 9,7 procent, men bara 5,9 procent för obligationer.[ii] Skillnaden i avkastning på lång sikt kanske verkar marginell och den lägre avkastningen kanske känns som en bra kompromiss för att slippa den jobbiga volatiliteten. Men överväg följande: En portfölj med ett startkapital på 3 000 000 kr med en årlig avkastning på 8 procent är värd 13 982 871 kr efter 20 år, medan en liknande portfölj med en årlig avkastning på 6 procent är värd 9 621 406 kr efter 20 år. En skillnad på två procentenheter över 20 år kan leda till mycket stora skillnader i slutändan. Det är därför det är så viktigt att ha rätt tillgångsfördelning och hålla sig till sin portföljstrategi.

Om du avviker från din etablerade tillgångsfördelning genom att sälja en viss andel av ditt aktieinnehav står du snart inför ett nytt problem: När ska du investera i aktier igen? Om en månad? När marknaden har lugnat sig? När faran verkar vara över? Tyvärr är det nästan omöjligt att förutse aktiemarknadens rörelser på kort sikt, och att försöka tajma marknaden innebär ofta fler risker än en strategi där man investerar i aktier och behåller dem. Avkastningen på aktiemarknaden varierar kraftigt, och det är inte ovanligt att de största uppgångarna inträffar under ett par dagar. Eftersom det kan bli mycket kostsamt att missa en av dessa hausse-dagar anser vi att det ofta är bäst att inte lämna aktiemarknaden alls.

 

Det är även viktigt att komma ihåg att en korrektion på aktiemarknaden (en plötslig och kraftig nedgång på mellan 10 och 20 procent) ofta följs av en lika kraftig uppgång. För att tjäna pengar på att sälja aktier under en korrektion måste din tajming vara helt perfekt. Det skulle innebära att du säljer större delen av ditt innehav innan nedgången är ett faktum, för att sedan återinvestera i aktier precis innan marknaden vänder uppåt igen. Vi känner inte till någon investerare som lyckats med detta. Om du säljer dina aktier för sent eller återinvesterar för sent kanske du förlorar pengar vid försäljningen samtidigt som du missar en stor del av vinsterna vid uppgången. Enligt vår erfarenhet är det troligare att du skjuter dig själv i foten om du försöker tajma aktiemarknaden för att undvika kortsiktiga nedgångar. 

 

Kortsiktig volatilitet är en risk. Men beroende på tidshorisonten för din investering är det kanske inte den största risken. För många investerare är den största risken att inte uppnå den tillväxt de behöver för att nå sina långsiktiga mål. Dessutom kan ett alltför starkt fokus på kortsiktiga risker betyda att du ignorerar eller ökar dina långsiktiga risker. Det kan vara frestande att avvika från din långsiktiga tillgångsfördelning på kort sikt för att minska volatiliteten, men det kan innebära att du inte uppnår den tillväxt som behövs för att du ska nå dina långsiktiga mål. Vi anser att investerare bör investera långsiktigt och fokusera mer på de risker som är förknippade med slutmålet och mindre på kortsiktig volatilitet.

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

[i] Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), 282.

[ii]FactSet, Global Financial Data, per 2019-03-14. Total avkastning enligt indexet MSCI World från 1970-01-01 till 2018-12-31. Avkastning på 10-åriga svenska statsobligationer från 1931-01-01 till 2018-12-31. Alla uppgifter är i svenska kronor. De jämförande resultaten skulle kunna bli annorlunda om samma tidsperioder användes för alla. Tidsperioderna varierar beroende på tillgången till tillförlitliga uppgifter.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.