Aktiespararna

Arbetsrättsexperten i intervju om klientgruppen

Av Cision
7 januari 20227 min lästid
Arbetsrättsexperten är Sveriges största arbetsrättsbyrå, och är den största privata aktör på arbetsrättens område som hjälper både arbetsgivare och arbetstagare med arbetsrättsliga tvister och förhandlingar. Koncernchef och jurist Mikaela Olsson är grundare till byrån, och tillsammans med juristen Henrik Blosfeld som är en av byråns förhandlare berättar de i Studionytt om verksamheten och vilka de företräder.

· Klientgruppen är ganska speciell. Många har blivit illa behandlade av sin motpart, men det finns ju också de som genom sitt eget agerande på olika sätt försatt sig själva i en situation där arbetsgivaren vill bli av med dem, säger Mikaela Olsson. Arbetsrättsexperten i studionytt (https://www.youtube.com/watch?v=eizTyhvYYCc (https://www.youtube.com/watch?v=eizTyhvYYCc))

Bred klientgrupp

Arbetsrättsexperten företräder en mycket bred klientgrupp bestående av arbetsgivare och arbetstagare. Det är inte ovanligt att klienter som vänder sig till byrån står inför att bli avskedade eller uppsagda på grund av misstänkt brottslighet på arbetsplatsen. Det hör till när man arbetar med just arbetsrätt, menar juristen Henrik Blosfeld, och juristen får då bedöma om det föreligger grund för uppsägning eller avsked och i första hand förhandla utifrån klientens intressen.

  • Vi företräder ju inte bara höginkomsttagare i exekutiva befattningar och stora företag, utan allt från medelinkomsttagare och uppåt. Ca 25-28% av klientgruppen är, eller i vart fall påstås vara kriminella. Vi vet ju inte om de är kriminella, eller om de bara påstås vara kriminella. Vi kan inte heller bedöma detta, så oberoende om de är det så har de rätt till ett juridiskt ombud enligt oss, säger Henrik Blosfeld.

Måste betala själv

För den som behöver arbetsrättslig hjälp finns en utmaning som många andra rättsområden inte har, avsaknaden av försäkringsskydd för arbetstagaren. I många andra fall kan den som behöver juridisk hjälp få rättshjälp och klienten behöver inte stå för notan, men det gäller inte inom arbetsrätten.

- Det finns inget försäkringsskydd som täcker arbetsrätt. Rättshjälpsmyndigheten kommer i praktiken inte att hjälpa dig, eftersom när du tjänar du mer än 260 000 per år har du inte rätt att få rättshjälp. Med andra ord, har du ett jobb så kan du inte få rättshjälp. Det är väldigt många i Sverige som har en högre inkomst än så, förklarar Henrik Blosfeld.

Brottslingen som kund

Det betyder att den som står inför att bli avskedad på grund av misstänkt brottslighet på arbetsplatsen och söker juridisk hjälp inte får någon rättshjälp utan får betala själv för tjänsten. De allra flesta betalar och gör rätt för sig, men vissa kan utgöra en högre kreditrisk trots god inkomst. Vilka dessa är går i praktiken inte att bedöma på förhand, eftersom man inte vet vem som är skyldig till anklagelserna och inte. Den som arbetsgivaren anklagar för att ha exempelvis sålt droger på arbetsplatsen kan ju vara oskyldig och byrån företräder ju klientens perspektiv och version av vad som har hänt.

- Men man ska komma ihåg att den som ska bli avskedad för att den anklagas för att ha sålt kokain på arbetsplatsen då också är vår kund, med allt vad det innebär, och att den som inte vill göra rätt för sig gentemot sin arbetsgivare kanske inte heller vill göra rätt för sig i andra sammanhang, säger Mikaela Olsson.

[image]

Viktigt att fullfölja

Henrik Blosfeld tillägger att den största delen av klienterna inte tillhör den här kategorin, och att alla klienter i vilket fall har rätt till ett juridiskt ombud.

  • Det är inte alltid lätt att veta vem det är som är oskyldig till anklagelserna, det kan inte vi bedöma. Oavsett har man rätt till ett juridiskt ombud. Det är oftast inga problem, vi löser ju oftast uppdraget på ett sådant vis att de får det ganska bra. Det förutsätter dock såklart att man får fullföra uppdraget. Vissa klienter kan ändra sig mitt i ett pågående förhandlingsuppdrag. Då får man ju skylla sig själv om man inte får resultat.

Hjälper utsatta

En stor del av arbetet som jurist och förhandlare inom arbetsrätt är att företräda de som har hamnat i svåra situationer på arbetsplatsen, och det finns många anmärkningsvärda fall där byrån företrätt arbetstagare som råkat väldigt illa ut.

  • De flesta av våra klienter är vanliga människor som har blivit otroligt illa behandlade. Det är exempelvis personer vars arbetsgivare försöker bli av med dem, för att de har varit sjukskrivna till exempel på grund av de har fått hjärtinfarkt, cancer och sådana här saker. Det är fruktansvärt, säger Henrik Blosfeld.

Skillnad mot fackförbunden

Att vara den största arbetsrättsbyrån i Sverige som är specialiserade på denna speciella klientgrupp innebär både möjligheter och utmaningar. Ingen byrå kan vara den som endast har klienter som har rätt i sak men Arbetsrättsexperten uppskattar att över 90% av dem lyckas få rätt i slutändan, oftast i form av ett förmånligt utköp. Skälet, menar Arbetsrättsexperten, är deras utarbetade förhandlingsteknik som byrån lägger stora resurser på att utbilda inom. Det är en stor skillnad på att anlita en jurist som är specialiserad inom förhandling och att vända sig till ett fackförbund, menar Henrik Blosfeld.

  • Vi väger inte in helheten på arbetsplatsen så som fackförbunden gör, fackförbunden skulle till exempel väldigt ofta förbise den påstådda tjuvens intresse, som egentligen kan vara oskyldig. De väger in alla de anställdas intressen och inte endast den enskilda individens intressen. Det kanske finns vissa ärenden som är principiellt viktiga att gå ut hårt i, men då kanske man bedömer att man inte kan göra det i alla ärenden. Man behöver ge sig i vissa ärenden till förmån för de ärenden som är principiellt viktiga för fackförbundet.

Individen i fokus

Mikaela Olsson instämmer, och tillägger att många klienter kan hamna i kläm när deras intressen och rätt som individer riskerar att komma i konflikt med kollektivets intressen.

  • Det är frekvent förekommande att vissa arbetstagare inte får hjälp, eller rätt hjälp, av fackförbunden. Fackförbunden företräder kollektivet först och främst och kollektivets intressen vinner alltid i fackförbundens värld framför den enskilda individen. Det innebär att den som kanske ställt lite krav på arbetsplatsen eller kanske är anklagad för något hon inte har gjort ofta inte får hjälp. Ett lokalt fackligt ombud på arbetsplatsen exempelvis är ju ofta en kollega som kanske rent av är en av dem som vill bli av med arbetstagaren. Men vi kommer att företräda klienten fullt ut, avslutar Mikaela Olsson.Dela med dig