Aktiespararna

Analytikern: Orättvist att aktien tappar - är köpvärd

27 april 20233 min lästid
Carl-Henrik Söderberg ser köpläge efter rapporten: "Attraktiv värdering"

Låsbolaget Assa Abloy redovisade en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Det justerade resultatet var även det högre än väntat.

Aktien föll dock 1,5% efter rapporten.

"Aktien handlas ned något på en allmän sur börs och jag tycker det är lite orättvist och anser att aktien ser köpvärd ut på dessa nivåer", säger Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg.

Assa Abloys omsättningen steg 21,8 procent till 32 391 miljoner kronor (26 591). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 31 316. Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent (14). Förvärvad tillväxt var 5 procent (0).

Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg kommenterar onsdagens rapport så här:

"Överlag tycker jag att det är en bra rapport och bolaget förstärker bilden av att vara ett förutsägbart och stabilt verkstadsbolag. Såväl omsättning som marginal överraskade på uppsidan."

Assa Abloy har pricing power

"Pricing power kommer fortsatt att vara ett modeord på finansmarknaden även 2023. Bolag brottas med högre kostnader och då gäller det besitta en position där man som bolag kan motstå att sänka sina egna priser trots att efterfrågan viker. Assa Abloy visar återigen att de har den kraften. Fortsatta prisökningar fortsätter att kompensera för löneinflation, stigande energipriser i Europa och även materialpriser som stigit senaste tiden"

"Exponeringen mot USA och Europa är stor och står för drygt 80 % av den totala omsättningen och ser vi till kundfördelningen är 75 % av omsättningen mot kommersiella byggnader och resterande 25 % mot bostäder. Eftermarknad står för 67 % av omsättningen och nybyggnation för 33 %."

"Att det funnits en oro för hur en svagare amerikansk husmarknad ska slå mot Assa Abloy är därmed inte så konstigt. Glädjande var därför att regionen uppvisar fortsatt stark efterfrågan, såväl på privatsidan som i de kommersiella segmenten, och försäljningen växte med 11 %."

Det kan bli en trigger för aktien

"Visst kan det se lite sämre ut framöver men givet den stora eftermarknadsandelen bör inte bolaget ses som en vanlig underleverantör till byggindustrin. Aktien är alltid känslig för vad marknaden tror om byggindustrin framöver, en industri som varit minst sagt skakig under det senaste året."

"Aktien handlas ned något på en allmän sur börs och jag tycker det är lite orättvist och anser att aktien ser köpvärd ut på dessa nivåer. En ev/ebit-multipel på 13 och ett p/e-tal på 17 ses som attraktivt. Balansräkningen är stark. Nyheter kring förvärvet av HHI, där domstolsbeslut väntas under årets andra kvartal, kan bli en trigger för aktien. Precis som för övriga verkstadsbolag föreligger en konjunkturrisk men i Assas fall mildras den av en så pass stor andel av försäljning mot eftermarknad och service."

Dela med dig