Aktiespararna

Atlas Copco faller – trots stora utdelningen

Av Redaktionen
26 januari 20184 min lästid

Aktien faller när verkstadsjätten missar prognos. Men Atlas Copco ger sina sparare en ordentlig utdelning.

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett rörelseresultat om 6.233 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017, vilket gav en rörelsemarginal på 20,2 procent.

Analytikernas snittprognos för rörelseresultatet uppgick till 6.510 miljoner kronor och till 21,3 procent för rörelsemarginalen.

Försäljningen uppgick till 30.865 miljoner kronor för perioden. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 30.610 miljoner kronor.

En utdelning på totalt 15 kronor per aktie föreslås (6:80), varav 8:00 kronor extrautdelning genom inlösenförfarande.

Enligt Inquiry Financial väntades en aktieutdelning på i genomsnitt 8:26 kronor per aktie, utan specifikationer av hur mycket förväntningar på extrautdelning eller liknande som låg i genomsnittet.

Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos utrustning och service förväntas på kort sikt "ligga kvar på nuvarande höga nivå".

Det skriver Atlas Copco i bokslutsrapporten under rubriken "Marknadsutsikter på kort sikt".

Prognosen inför både det tredje och fjärde kvartalet var att efterfrågan skulle "ligga kvar på nuvarande höga nivå", efter organiska ökningar av orderingången på 11 procent i det andra och 17 procent i det tredje kvartalet.

Bjuder på trevligt utdelningskalas

Det framgår av bokslutsrapporten.

Analytikernas förväntningar låg på en utdelning om 8:26 kronor per aktie, enligt Inquiry Financial.

Utdelningen består av en ordinarie utdelning för 2017 på 7:00 kronor per aktie (6.80) samt en extra utskiftning av 8:00 kronor per aktie genom automatiskt inlösenförfarande.

Växte i alla regioner

Atlas Copcos orderingång under det fjärde kvartalet växte för samtliga fem affärsområden och i alla större geografiska regioner.

Det nämner vd Mats Rahmström i sin kommentar till verkstadskoncernens bokslutskommuniké.

Orderingången växte organiskt med 14 procent under kvartalet, i linje med förväntningar på 13,8 procent enligt Inquiry Financial.

"Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt kompletterat med strategiska förvärv", säger Mats Rahmström.

Engångskostnader tynger

Atlas Copcos hade större än väntade negativa engångsposter under fjärde kvartalet, vilket gjorde att resultatet blev lägre än väntat.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -407 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikernas snittförväntning på -77 miljoner kronor, enligt Inquiry Financials sammanställning.

De -407 miljoner kronorna består av -177 miljoner (-114) i förändring i avsättning för långsiktiga incitamentsprogram och -200 för kostnader relaterade till den föreslagna uppdelningen av koncernen.

Vidare tar Atlas omstruktureringskostnader om 30 miljoner kronor i affärsområdet Energiteknik. Dessa 30 miljoner kronor var i sin tur relaterade till flytt av produktion samt forskning och utveckling i Europa och Indien.

Rörelseresultatet för kvartalet blev 6.233 miljoner kronor, 4 procent lägre än väntat.

Rensat för engångsposter blev rörelseresultatet däremot något högre än väntat, 6.640 miljoner kronor mot 6.587 miljoner.

Aktien faller

Atlas Copco backar på börsen efter rapporten. Aktien är ned runt 3 procent vid 12.45-tiden.


Dela med dig