Aktiespararna

Atlas Copco kollapsar på börsen efter rapport

Av Nyhetsbyrån Direkt
19 oktober 20183 min lästid

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett rörelseresultat om 5.263 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018.

Ett genomsnitt av 17 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.456 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 procent, vilket kan jämföras med snittestimatet på 22,5 procent.

Försäljningen uppgick till 23.675 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 24.214 miljoner kronor.

Spår lägre efterfrågan

Atlas Copco spår att kundefterfrågan förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

Det skriver Atlas Copco i kvartalsrapporten under rubriken "Marknadsutsikter på kort sikt".

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att efterfrågan från "de flesta kundsegmenten" förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå, men att efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntas vara något lägre på kort sikt.

Orderingången minskade organiskt med 1 procent i det tredje kvartalet. I det andra kvartalet var den organiska ökningen 10 procent.

Efterfrågan har försvagats inom vissa kundsegment.

Det uppger Atlas Copcos vd Mats Rahmström i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet.

"Vår lönsamhet är solid och vi fortsatte att växa vår serviceaffär inom alla affärsområden. Jämfört med tidigare höga nivåer har efterfrågan inom vissa kundsegment försvagats. Det råder större osäkerhet i den globala ekonomin och det har påverkat vissa kunders investeringsbeslut", säger Atlas Copco -chefen.

"Som väntat har halvledaraffären haft en negativ orderutveckling under kvartalet", tillägger han.

Atlas Copco spår i rapporten att kundefterfrågan på kort sikt förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

Prognosen i förra rapporten var att efterfrågan från "de flesta kundsegmenten" förväntades ligga kvar på dåvarande höga nivå, men att efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntades vara något lägre på kort sikt.

Orderingången under tredje kvartalet på 23,4 miljarder kronor innebar en organisk nedgång om 1 procent. Det var svagare än ett genomsnitt på +3,9 procent som Infront Data sammanställde inför rapporten av 17 analytikerprognoser.

Intäkterna ökade med 13 procent till 23,7 miljarder kronor, en organisk ökning om 6 procent.

I kvartalet offentliggjorde Atlas Copco kryotekniska verksamhet.

"Att hitta och förvärva bolag som förstärker vår innovationsförmåga och vår existerande verksamhet är en viktig del av vår tillväxtstrategi", säger Mats Rahmström.

Aktien rasar

Atlas Copcos pressade aktie fortsätter att falla. Vid strax före 13.00 är kursen ned över 8 procent.

Dela med dig