Aktiespararna

Attraktivt ingångsläge i publikfavoriten

16 september 20217 min lästid
Korta portföljen.
Här kan du läsa den senaste veckouppdateringen av Korta Portföljen (vecka 37).

Värde eller tillväxt?

Marknaden fortsätter att vandra utan någon tydlig riktning och känslan är att investerare saknar någon riktig trigger att handla på. I avsaknaden av bolagsrapporter brukar marknaden vända blickarna mot makroekonomisk statistik och den ekonomiska bilden är helt klart svårtolkad just nu.

Ser vi till framåtblickande ekonomiska indikatorer såsom inköpschefsindex men även arbetssiffror så har vi sett en viss ekonomisk avmattning på slutet i både Kina och USA och det skapar oro kring de prognoser som gjorts.

Har de varit för optimistiska? Efter starka rapporter för q2 har analytikerna justerat upp sina förväntningar på framtida vinster för framför allt cykliska bolag. Ska de behövas justeras ner?

Ska man då spela på tillväxtspåret i tron om att Fed och övriga centralbanker kommer fortsätta skjuta på sina taperingplaner (då inflationssiffror kommit in under förväntan och ekonomin saktar in)?

Å andra sidan ser vi allt mer statistik som indikerar att vi sett en peak i antal smittade i USA (vilket statistik från amerikanska sjukhus påvisar) och rimligen borde då optimismen kring en utbredd ekonomisk återhämtning ta fart igen.

I sådana fall borde vi leta intressanta verkstadsbolag, en sektor som rört sig sidledes på slutet. Vi ser också två tydliga läger i sektorn där Atlas, Assa och Alfa ser väldigt dyra ut medan exempelvis SKF, Sandvik och Volvo mer kan ses som “value-verkstad”.

Vi utvärderar läget men känner oss inte tillräckligt konfidenta i nuläget för att botanisera i just den sektorn denna vecka. Makrosiffror kommer strömma in kommande dagarna och möjligen kan dem ge oss viss vägledning…

Huvudvärk

Och apropå centralbanker kan man inte låta bli att undra hur det ska gå i Europa när väl ECB drar undan stödhjulen. Det är svårt att påstå att den ekonomiska situationen ser bättre ut i exempelvis Grekland, Portugal, Italien och Spanien där avsaknaden av strukturella reformer alltjämt finns kvar. Och tydligen har man Europas sämsta demografiska utveckling (alltså en åldrande befolkning och allt färre i arbetsför ålder). Kommer det någonsin vända i dessa länder?

Över till portföljen

Embracer

Vi väljer att ta en position i gamingbolaget Embracer efter den senaste tidens svaga kursutveckling. Bolaget har de facto presterat fantastiskt bra i år och vi tror betydligt mer är på gång. Vi anser att det borde vara en tidsfråga innan spelet mellan aktiekurs och finansiell utveckling kommer i bättre balans.

  • Embracer har huvudkontor i Karlstad med en global organisation innefattande åtta operativa underkoncerner med ett åttiotal interna studios, fler än 8 000 medarbetare i fler än 40 länder.
  • Det är givetvis främst som effektiv och skicklig serieförvärvare som gruppen byggts upp och ut. Men här visas också framfötter inom organisk tillväxt.
  • I bokslutskommunikén för 20/21 (april-mars) som presenterades i maj rapporterades en tillväxt på 72 procent med ett rörelseresultat som sköt i höjden än mer och etablerade en operativ rörelsemarginal på över 30 procent. Vinsten per aktie (justerad) mer än fördubblades.
  • I första kvartalet för 21/22, april-juni, blev tillväxten 66 procent och rörelsemarginalen klättrade uppåt från 34 till 37 procent. Vinst per aktie ökade md mer än 50 procent till 2,30 kronor. Ett flertal nya förvärv rapporterades.
  • Organisationen är decentraliserad och strategin är även att diversifiera det vill säga att bredda utbud och intäktsströmmar. Den inriktningen ger både breda tillväxtmöjligheter och begränsar risker.
  • Börsvärdet ligger nu på knappt 100 miljarder kronor. Finanserna är starka och man sitter på en nettokassa på 8 miljarder kronor varför företagsvärdet (EV) stannar på 90 miljarder kronor.
  • Ställt mot prognoser för rörelseresultat innevarande år ligger värderingen på blygsamma 15,6 och inte mer än 13 med blicken lyft längre in i 2022. P/E-talen på 19 respektive 16 är också låga givet den tillväxttakt vi penslar in.
  • Jämfört med serieförvärvare i andra branscher ligger värderingen (EV/Ebit) på bara hälften. Spelbolag värderas som regel lägre men här är det överdrivet.
  • VD och huvudägare är Lars Wingefors med 25 procent av aktierna. Wingefors köpte 150 000 fler aktier efter Q1-rapporten i augusti. Ett flertal andra insiders gjorde också betydande förvärv. Det talar givetvis för att det står rätt till i koncernen.

Teknisk analys


Kursutvecklingen senaste året i Embracer.

Ser vi till den tekniska bilden är det inget snack om att aktien ser trendsvag ut och att det bildats ett så kallat ”dödskors”, alltså att 50 dagars glidande medelvärde skär under 200-dagars, är en negativ signal. Samtidigt är aktien rätt översåld (RSI 37) och vi ser stödnivå närmast vid 180 kronor. Förhoppningsvis kommer det in köpare där om vi ska dit och hälsa på. Vi bär med oss den tekniskt svaga bilden men det väger samtidigt inte över de fundamentala argumenten som vi anser starka.

Slutsats

Det är lätt att se att aktien har stor potential givet att den lönsamma tillväxtresan fortsätter vilket ju är strategin. Det löpande nyhetsflödet bekräftar att det går framåt. Det är hög tid för aktien att återigen göra det. Vi hyllar Sola i Kallsta och köper.

Innehavet köps in till kursen 190 kr och positionen utgör dryga 7,5 procent av portföljen.

Embracer i siffror


Övriga portföljkommentarer

En vecka har gått och utvecklingen har än så länge varit helt okej där vi framför allt sett enorma svängningar i Mentice-aktien. Aktien rör sig utan egentliga nyheter och troligtvis är det en kombination av tillfälligt sämre sentiment kring hela sektorn (vi ser samma sak i Surgical Science och möjligen kan vi slänga in den fullständigt orimliga uppgången i Elos Medtech med efterföljande krasch) med vinsthemtagningar till följd då aktierna har gått väldigt bra innan. Volatiliteten består troligen och portföljens sizing i aktien känns därför rimlig.

Vidare noterar vi att norska BEWi börjat starkt, vilket är glädjande och bolagets hållbarhetsprofil borde uppskattas mer av marknaden kan vi tycka. Arbetet att vara den mest hållbara leverantören av lösningar för förpackningar, komponenter och isolering fortsätter och genom att hantera hela värdekedjan kan de just jobba efter det. Om Swedish Match tycker att de borde få en ESG-stämpel tycker vi att BEWi förtjänar en sådan 10x gånger mer än dem.

Portföljen i sin helhet


/Calle & Dag

Dela med dig