Aktiespararna

BANK: NYA REGLER ÖKAR KREDITFÖRLUSTERNA MED 10% - DANSKA FI

Av Nyhetsbyrån Direkt
15 november 20172 min lästid

STOCKHOLM (Direkt) De nya redovisningsreglerna IFRS9, som väntas implementeras
från årsskiftet, kommer att öka kreditförlustreserveringarna i den danska
banksektorn med 10 procent.

Det bedömer den danska finanstillsynsmyndigheten Finanstilsynet.

"De nya reglerna förväntas uppjustera de ackumulerade nedskrivningarna med
9-10 procent i knappt hälften av instituten. Enskilda institut avviker dock
väsentligt från denna mittenbedömning", skriver den danska myndigheten.

Om alla danska finansinstitut ökar nedskrivningarna med 10 procent skulle det
motsvara i storleksordningen 7 miljarder danska kronor, eller cirka hälften
av nedgången i kreditförlustreserveringarna mellan 2015 och 2016, konstaterar
Finanstilsynet.

När bankerna uppjusterar nedskrivningarna minskar deras kapitalbas och därmed
deras kapitalmått.

"Knappt hälften av instituten bedömer att deras kärnprimärkapitalrelation
kommer att minska med 0-0,25 procentenheter. Enskilda institut bedömer dock
att deras kärnprimärkapitalrelation kommer att minska med upp till 0,75
procentenheter", uppges det.

Detta avser den långsiktiga effekten. Inom EU förhandlas det om ett eventuellt
stegvist införande av IFRS9.

De största europeiska bankerna bedömer sig i genomsnitt behöva öka
kreditförlustreserveringarna med 18 procent och att deras
kärnprimärkapitalrelationer kommer att minska med 0,6 procentenheter till
följd av de nya reglerna. Danska banker ser således ut att komma mildare
undan än europeiska konkurrenter, noterar myndigheten.

Finanstilsynet framhåller att flera av bedömningarna är behäftade med
osäkerhet och att förutsättningarna delvis har förändrats sedan vissa
beräkningar gjordes.
---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Dela med dig