Aktiespararna

Banken ändrar sin syn efter rapporterna

Av Jessika Bouveng
22 februari 20231 min lästid
För fastighetsbolaget Sagax väljer man att höja sin tremånadersrekommendation till Behåll (Sälj). Samtidigt så upprepar Handelsbanken sin långsiktiga rekommendation Underperform för aktien.

Enligt banken så levererade Sagax en stadig rapport med högre hyresintäkter som kompenserade för en lägre överskottsgrad och högre centrala administrationskostnader än väntat.

Handelsbanken motiverar sitt beslut enligt följande:

“Det beräknade fastighetsvärdet minskade med cirka 2 %. Sagax har en hög belåningsgrad (cirka 60 procent), vilket vi anser utgör viss finansiell risk. Men med förmodligen den största skillnaden i sektorn mellan fastigheternas direktavkastning och betald ränta är bolagets kassaflöde starkt och möjliggör ett bra manöverutrymme.”

Svag rapport för Trianon

För det andra fastighetsbolaget, Trianon, väljer man istället att sänka sin tremånadersrekommendation till Sälj (Behåll) och sin treårsrekommendation till Underperform (Market Perform).

Till skillnad från Sagax så såg man Trianons rapport som avsevärt svagare än väntat. Detta till följd av högre finansieringskostnader och lägre överskottsgrad. Så här kommenterar banken aktiens nuvarande läge:

“Vi menar att den finansiella risken är förhållandevis hög, samtidigt som det finns risk för ytterligare negativa värdeförändringar för fastigheterna. Aktien har överträffat OMXS Fastighetsindex med 4 procent hittills i år och handlas nu till cirka 35 gånger vår prognos för snittvinsten per aktie 2023-25.”

Marknadsnyheter

Dela med dig