Aktiespararna

Banken ändrar sin syn: Köp billiga aktien efter rapporten

Av Eric Emanuelsson
28 juli 20233 min lästid
Lars Söderfjell är aktiechef på Ålandsbanken. .
Ålandsbanken ser en kurspotential i finska bolaget Kesko på närmare 25 %. Banken ändrar nu sin syn på aktien från neutral till positiv och tycker att aktien framstår som köpvärd. ”Direktavkastningen väntas uppgå till cirka 6% för de kommande åren, vilket ger ett visst stöd till aktiekursen”, skriver banken i en ny analys som publicerades på fredagsmorgonen. 

Ålandsbanken ser köpläge i finska Kesko efter bolagets kvartalsrapport. Banken ser en uppsida på cirka 25% och lockas av den höga direktavkastningen.

Kesko rapporterade för andra kvartalet under torsdagen och resultatet var något starkare än Ålandsbankens förväntningar.

Framför allt var det bilhandeln som överraskade positivt resultatmässigt, medan bygghandeln hade ett sämre resultat.

”Utvecklingen för det största segmentet – livsmedelshandeln – var i linje med förväntningarna. Resultatet får ses som starkt givet de utmaningar som bolaget möter i form av hög kostnadsinflation och ett lågt konsumentförtroende”, skriver Ålandsbanken.

Svårt att tro att lönsamheten skulle försämras

Banken konstaterar att framåt så tror Kesko att livsmedelshandeln väntas fortsätta att generera god lönsamhet, medan bygghandeln kommer fortsätta uppleva en svag efterfrågan, något som Kesko lyckats parera genom att sänka kostnaderna, samtidigt minskar efterfrågan på nya bilar, men även här väntas lönsamheten förbli på goda nivåer, enligt Ålandsbanken.

Enligt baken är marknadens förväntningar på Keskos resultat relativt försiktiga i nuläget. Det är dock på goda grunder givet makromiljön som nu råder.

Marknaden förutspår ingen förbättring för rörelseresultatet i vare sig tredje eller fjärde kvartalet om man jämför med det andra kvartalet, men enligt Ålandsbanken är det lite väl skeptiskt.

Banken skriver att man ser tecken på att livsmedelsinflationen dämpas och i kombination med en ökad köpkraft för konsumenterna, på grund av högre nominella löner och snabbt fallande inflation, har banken svårt att tro att lönsamheten för Kesko skulle försämras ytterligare från dagens relativt goda nivå.

Värderingen är försiktig

Tittar man på värderingen av bolaget så har P/E-talet fallit rejält sedan mitten av 2021 från 26x till dagens 15x.

”Som jämförelse värderas svenska Axfood i dag till cirka 23x årets resultat, och rena bygghandlare som Byggmax till cirka 11x. Med Keskos resultatmix (60% från livsmedel och 40% från bygg- och bilhandeln) borde multipeln snarare ligga på 18-19x, vilket skulle ge en kurspotential på 20-25%, allt annat lika”, skriver Ålandsbanken.

Man konstaterar dock att det kan behövas ytterligare något kvartal av goda resultatleveranser för att minska oron för lönsamheten.

”Men vi anser att aktien redan nu framstår som köpvärd. Direktavkastningen väntas uppgå till cirka 6% för de kommande åren vilket ger ett visst stöd till aktiekursen. Vi förändrar vår syn på aktien från neutral till positiv”, skriver banken avslutningsvis.

Aktietips

Dela med dig