Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-31

Banken: Här är effekterna av den senaste tidens bankproblem

wysiwyg_image

Bankproblemen som präglade världens börser under mars utgör inte startskottet på en ny finanskris. Däremot väntas de leda till en åtstramning av kreditvillkoren och minskad bankutlåning, vilket i sin tur innebär en dämpad tillväxt och överlag ökade risker på kort- och medellång sikt.

Det skriver Nordea i senaste marknadssynen.

Banken utesluter inte heller att turbulensen kring bankerna resulterar i ytterligare negativa vinstrevideringar.

Nordea fortsätter att ha en neutral allokering mellan aktier och obligationer. Samtidigt konstateras det att portföljdiversifieringen är tillbaka.

“För ett ögonblick föll riskaptiten över en klippkant med framförallt hög volatilitet i obligations- och räntemarknaden. Lägre räntenivåer påverkade avkastningen i obligationsmarknaden positivt, och att räntedelen av portföljen agerade kudde på nedsidan när aktiemarknaden föll innebär att portföljdiversifieringseffekten är tillbaka efter ett minst sagt utmanande 2022”, skriver banken.