Aktiespararna

Banken sätter normal vikt för aktier

Av Finwire/Redaktionen
12 september 20232 min lästid
SEB sätter normal vikt för aktier i sin senaste allokeringsrapport, SEB Investment Outlook.

Banken har mer globala än svenska aktier, och är noga med att inte ensidigt välja en typ av aktie. Vidare har man en normalvikt för företagsobligationer, vilket är en stor kontrast från tiden då det var nollränta då banken hade en dubbelvikt mot skräpsegmentet, High Yield.

Slutligen har de portföljer som har alternativa investeringar, en lägre andel än vanligt till förmån för räntebärande placeringar, som storbanken menar erbjuder en god löpande ränta och potential till extraavkastning om statsräntorna börjar falla tillbaka.

Inflationstakten fortsatt hög


"Den faktiska inflationstakten är fortsatt högre än den önskade och arbetsmarknaden har visat sig vara starkare än förväntat. I sin tur leder detta till en period med högre risk för konsolidering eller viss tillbakagång för risktillgångar. Dock faller inflationen fortsatt och det torde inte vara alltför långt kvar till den punkt där investerare börjar diskontera fallande styrräntor som påverkar resterande räntor och därmed ränteinvesteringar i positiv riktning", uppger banken.

"När det sker kommer den generella riskviljan stiga och stötta kapitalmarknaden i stort. Fram till dess är det risk för ökad volatilitet. Värdering och positionering har inte nått alarmerande nivåer. Inte heller ser vi en strukturkris framför oss, varför resan mot första positiva signalen från centralbankerna har goda möjligheter att bli lugnare än fruktat", fortsätter SEB.

SEBMarknadsnyheter

Dela med dig