Aktiespararna

Banken ser superköpläge: "För billigt för att ignorera"

Av Eric Emanuelsson
16 juni 20232 min lästid
Lars Söderfjell är aktiechef på Ålandsbanken. .
Inte sedan finanskrisen har bankerna värderats så här lågt – och nu är de för ”billiga för att ignorera”. Det är några av sakerna som kommer fram i en färsk analys av sektorn från Ålandsbanken under fredagsmorgonen. Banken har också en positiv syn på samtliga storbankerna.

Ålandsbanken har gått igenom den nordiska bank-sektorn i en ny analys.

De konstaterar att bank-aktierna har utvecklats svagt under 2023 och nämner en rad anledningar till att så är fallet.

För det första finns det tecken på avtagande vinstmomentum, men detta har mer än väl prisats in i kurserna enligt banken.

Efter vårens bank-oro i USA finns det också en ökad riskpremie i sektorn, men här tror Ålandsbanken att det värsta ligger bakom oss.

Det finns också en ökad oro för kreditförluster inom fastighetssektorn. Banken tycker att oron är berättigad, men överdriven given bankernas utlåning till sektorn.

För billigt för att ignorera

Ålandsbanken skriver att värderingen av bank-aktierna i nuläget är ”extremt låg” och ”för billigt för att ignorera”.

Man konstaterar också att P/E-talet för de sex nordiska bankerna uppgår i genomsnitt till 6,9x för 2023, vilket är den lägsta nivån sedan finanskrisen.

Med den låga värderingen anser Ålandsbanken att risk/reward för bankerna på kort sikt är positiv. Bankens favoriter i sektorn är Nordea och Swedbank, men man har en positiv syn på samtliga nordiska bankaktier i nuläget.

Handelsbanken sticker ut

”Handelsbanken sticker ut med en särskilt svag kursutveckling och låg värdering mot historiken, och kan vara ett bra alternativ för den som i likhet med oss inte är speciellt oroliga över exponeringen mot fastighetssektorn”, skriver man.

Banken tycker själva att ett P/E-tal å 12,4x för sektorn vore rimligt, vilket är cirka 75% över dagens värdering.

”Bara en återgång till de genomsnittliga multiplarna för de senaste 10 åren skulle ge en kurspotential på 25-30%. Lägg till direktavkastningen på 9-10% och den totala avkastningen blir mycket attraktiv!”, skriver man.

Dela med dig