Aktiespararna

Banken ställer sig neutral till sektorn

Av Finwire/Redaktionen
2 mars 20231 min lästid
Ålandsbanken upprepar sin neutrala inställning till telekomsektorn och delger sin syn på Ericsson och Nokia.

"Vi noterar att båda bolagen visar en relativt god lönsamhet med starka kassaflöden, men ser samtidigt att efterfrågan från teleoperatörerna inte förefaller ta fart på allvar, åtminstone inte på kort sikt", skriver banken i en morgonkommentar.

Banken noterar dock att vissa nischer, som exempelvis fiberoptiska nät och privata företagsnät baserade på 5G-teknologi, förefaller växa i hög takt.

"Det är dock fortfarande osäkert i vilken utsträckning Ericsson och Nokia kan dra nytta av denna tillväxt, och hur mycket som kommer att tillfalla andra aktörer som specialiserat sig på dessa områden", noterar banken.

Marknadsnyheter

Dela med dig