Aktiespararna

Banken: Värderingen är historiskt låg - köp

Av Jessika Bouveng
21 juni 20232 min lästid
Assa Abloy har haft det kämpigt på börsen det senaste med ett gäng orosmoln som tyngt aktien. Handelsbanken tror dock att det nu är "dags för Assa Abloy att skina" och man väljer därför att köpstämpla aktien.

För låstillverkaren Assa Abloy har det på börsen gått ganska svagt det senaste. Aktien har hämmats av sin byggexponering och en förvärvsprocess som skapat en del orosmoln. Nyligen blev det dock klart att denna turbulens nu ligger i backspegeln och att förvärvet av HHI har slutförts.

Handelsbanken tolkar detta som något positivt och trots det faktum att nybyggnationen nu bromsar in så räknar man med att intresset för Assa Abloy kommer att öka. ”Det är dags för Assa Abloy att skina”, skriver banken i en ny analys. Vidare så anser man att vinstabiliteten får aktien att särskilja sig från andra i sektorn.

Inför Q2 räknar Handelsbanken med att Assa kommer rapportera en organisk tillväxt om 3%.

”Lägre råmaterialpriser väntas bidra till en oförändrad rörelsemarginal nära 16 procent. Historiskt har bolagets höga förvärvstakt skapat god avkastning. Trots att skuldsättningen är relativt hög i nuläget bedömer vi att det starka kassaflödet innebär en förvärvspotential om 40 miljarder över 3 år”.

Upprepar köprekommendation

Handelsbanken anser att aktien är lägre värderad än det historiska snittet och att värderingspremien mot sektorn är låg. Nu när osäkerheten kring det senaste förvärvet är bortblåst tror man att intresset kommer att öka för aktien. Banken väljer därför att upprea rekommendationer om köp både på lång och kort sikt.

Bolaget har även kommit med nyheten att man kommer att göra nedskrivningar på 2,2 miljarder kronor under andra kvartalet inom divisionen Global Technologies.

”De icke kassaflödespåverkande nedskrivningarna är främst hänförliga till verksamheten inom Citizen ID och avser nedskrivningar av goodwill och andra immateriella tillgångar”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Aktien handlas idag ned knappa 1% för dryga 245 kronor.

Dela med dig