Aktiespararna

"Bättre kan vi", säger Rejlers vd

Av Bolagsbevakningen
12 maj 20183 min lästid

Teknikkonsultföretaget Rejlers har två tunga år bakom sig. Siffrorna är inte röda men nästintill, trots den högkonjunktur som råder.

”Bättre kan vi” konstaterar den nye koncernchefen Viktor Svensson som tillträdde i mars.

Svensson har ägnat första tiden som vd åt att resa runt bland Rejlersbolagen som finns i Sverige, Finland och Norge. Efter 15 år på ÅF ser han naturligtvis med nya ögon på Rejlers. Han beskrev för de aktieägare som deltog i årsstämman såväl de styrkor som de svagheter han iakttagit.

Victor Svensson betonade särskilt Rejlers goda namn på marknaden som teknikkonsult.

Att aktiekursen går bra är även det en kvalitetsstämpel. Att få upp aktiekursen är viktigt för bolagets image - både inåt och utåt, för att ingjuta stolthet, mm.

En tungrodd matrisorganisation beskrev Victor Svensson som Rejlers största svaghet, med långa kommunikationsvägar och delade ansvarsförhållanden. Redan 1 maj åtgärdades detta i det svenska dotterbolaget som fått en ren funktionsorganisation med fem teknikområden.

Den regionala indelning som tidigare fanns är därmed borttagen. Det innebär färre chefer, rakare kommunikation med kunderna, en mer snabbfotad organisation som förhoppningsvis också är roligare att jobba i. Inte oväntat medför förändringarna strukturkostnader som kommer att belasta andra kvartalet med 40 Mkr.

Aktiespararnas ombud Lennart Johansson välkomnade på årsstämman den fokusering på lönsamhet som nu sker inom Rejlers. Årsredovisningens beskrivningar av alla avancerade kunduppdrag och ett högt nöjd-kund-index är en trevlig motvikt till det tristare ekonomiska utfallet, konstaterade han.

Lennart tog bl.a. upp en diskussion om med vilka medel rörelsemarginalen skall kunna höjas från nuvarande en procent till målsättningen åtta procent, faktorer som t.ex. prissättning och kostnadskontroll.

Vd betonade särskilt vikten av ökat affärsmannaskap i organisationen. Prissättning är mycket betydelsefullt och bör i mindre utsträckning ske till fasta priser.

Angående konkurrensläget, speciellt inom de nischer som Rejlers satsar på, t.ex. smarta elnät, styrning/övervakning av trafikflöden, kommunikationsnät inom telekom - är Rejlers nummer ett på marknaden inom några områden?

Här svarade vd att på smarta elnät är Rejlers etta. På övriga områden placerar sig Rejlers bland de tre främsta.

Aktiespararna föreslog inför nästa stämma en ”bredare” representation i valberedningen innebärande en utökning till fyra ledamöter. Då skulle man jämte Lannebo kunna få in en till av våra större, svenska institutioner och därmed få en bättre balans i valberedningen.

Aktiespararna reserverade sig på två punkter men tillstyrkte de övriga. Reservationerna gällde bemyndiganden om återköp respektive om nyemission utan företrädesrätt, där förbundet ogärna ser att båda förekommer samtidigt såvida inte mandaten är tydligt avgränsade och syftena klart beskrivna.

Författare och bolagsbevakare: Lennart Johansson

Dela med dig