Aktiespararna

Bättre än väntat för Ericsson - men fortfarande skakigt

Av Finwire/Redaktionen
18 april 20234 min lästid
Ericssons resultat och omsättning slog förväntningarna.

Telekomleverantören Ericsson redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Vinsten minskade, men det justerade rörelseresultatet var högre än väntat.

Omsättningen steg 13,6 procent till 62,6 miljarder kronor (55,1). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 60,8.

Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år. Som förväntat sjönk den organiska försäljningen inom segmentet Networks med 2 procent, driven av lägre investeringar från operatörer och lageroptimering hos flera kunder.

Rapporten i siffror

Bruttoresultatet blev 24,2 miljarder kronor (23,3), med en bruttomarginal på 38,7 procent (42,3). Ebita-resultatet uppgick till 3,8 miljarder kronor (4,9), med en ebita-marginal på 6,1 procent (8,9). Det justerade ebita-resultatet uppgick till 4,8 miljarder kronor (5), med en justerad ebita-marginal på 7,7 procent (9,1). Rörelseresultatet blev 3,0 miljarder kronor (4,7). Rörelsemarginalen var 4,8 procent (8,5). Justerat rörelseresultat uppgick till 4,0 miljarder kronor (4,8), väntat var 3,3, med en justerad rörelsemarginal på 6,4 procent (8,7). Resultatet efter skatt blev 1,6 miljarder kronor (2,9). Resultat per aktie hamnade på 0,45 kronor (0,88).

Vd:ns ord - ser ett skakigt 2023

Vd Börje Ekholm skriver i rapporten att utvecklingen under perioden var som väntat. Telekomjätten påskyndar sitt besparingsprogram och siktar på att spara 11 miljarder kronor till årsskiftet, en ökning med 2 miljarder kronor. Prognosen indikerar omstruktureringskostnader om cirka 7 miljarder kronor för helåret, varav mer än hälften troligen kommer att belasta det andra kvartalet. För 2024 förväntar sig Ericsson att omstruktureringskostnaderna stabiliseras på en nivå av cirka 0,5 procent av försäljningen.

"Vi ser fortfarande ett skakigt affärsklimat 2023 med osäkra utsikter. Under andra kvartalet förväntar vi oss att operatörerna kommer att vara fortsatt försiktiga med capex-investeringar och att de fortsätter att justera sina lager. Vi förväntar oss att denna dynamik i stort sett ska
uppvägas av tillväxt inom stora utbyggnadsprojekt som, vilket tidigare noterats, har en utspädande effekt på bruttomarginalen på kort sikt", uppger Ekholm.

Gradvis återhämtning 2023

Inom segmentet Enterprise är Ericsson fortfarande övertygade om stark tillväxtutveckling på lång sikt.

"Vi förväntar oss dock att den långsammare tillväxt som vi såg under första kvartalet, orsakad av den svagare globala ekonomin, ska fortsätta under andra kvartalet. För andra kvartalet förväntar vi oss att koncernens ebita-marginal (exklusive omstruktureringskostnader reds anm) kommer att nå en ensiffrig nivå i mittenspannet. Vi förväntar oss en gradvis återhämtning under andra halvåret 2023, främst eftersom vi förväntar oss att lagerjusteringarna ska slutföras och att våra aktiviteter för kostnadsbesparingar kommer att synas i resultaträkningen", fortsätter Ekholm.

Ericsson-chefen uppger att företaget är på väg att nå sina mål.

På väg att nå sina mål

"Vi fortsätter att driva på vår omvandling till ett plattformsbolag med fokus på att skapa ett starkare och mer lönsamt Ericsson med större adresserbar marknad. Med en förväntad återhämtning av mobilnätsmarknaden 2024, vändningen av Cloud Software and Services, portföljjusteringar, förbättrad FoU-produktivitet, ökade patent- och licensintäkter och kostnadsbesparingar är vi på väg att nå den lägre delen av det långsiktiga ebtia-målet (exklusive omstruktureringskostnader reds anm) på 15-18 procent 2024."

Den globala marknaden för radioaccessnät (RAN) uppskattas växa med 0 procent under 2023. Det innebär en höjning från en tidigare prognos om -1 procent, enligt Dell’Oro Mobile RAN Quarterly Report Q422. Prognoserna för de viktigaste marknaderna är oförändrade.

Dela med dig