Aktiespararna

Beskedet: Då vänder bostadsmarknaden

Av Annelie Östlund
2 november 20224 min lästid
Från toppen i mars till och med september har bostadsrättspriserna i riket fallit med 9,8% enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna har under samma period backat 6,2%. I oktober pekar både Danska Banks och SBAB/Boolis index på en nedgång med ytterligare runt 2%. Än mer har priserna fallit i storstäder som Stockholm och Göteborg där belåningen generellt är högre. Och än har bostadsmarknaden inte nått botten.
  • Bostadsprisfall i Sverige: Både bostadsrättspriser och villapriser har sjunkit under året med cirka 9,8% respektive 6,2%, och ytterligare 2% nedgång förväntas enligt Danska Banks och SBAB/Boolis index i oktober.
  • Fortsatt prisfall förväntat: Enligt experter som SEB och SBAB kommer priserna sannolikt fortsätta falla, möjligen med 20%, påverkade av räntehöjningar och ekonomisk osäkerhet, men en mild konjunktur och låg arbetslöshet kan dämpa nedgången.
  • Möjlig vändning: Prognoser förutsätter stabil arbetsmarknad; om arbetslösheten inte ökar överdrivet och Riksbanken sänker räntan, kan priserna stabiliseras och vända uppåt igen inom något år. Osäkerhetsfaktorer inkluderar energipriser och räntehöjningar från Riksbanken.

”Nedgången håller i sig åtminstone så länge räntehöjningarna fortsätter – det vill säga något kvartal in på nästa år”, säger Jens Magnusson, chefekonom på SEB, och fortsätter:

”Vår prognos har varit att bostadspriserna ska ned med mellan 15 och 20% från toppen i mars. Men jag tycker att riskerna på nedsidan har stärkts och idag skulle jag snarare säga 20 än 15%.

Runt 20% är SEB:s huvudscenario vilket förutsätter att recessionen blir förhållandevis mild och arbetslösheten inte skjuter i höjden.

”Om det blir lite större påverkan på arbetsmarknaden än vad vi räknar med kan bostadspriserna falla mer. Men om det blir som vi tror – en ganska mild recession med en minustillväxt på runt 1% och en konjunktur som vänder upp på plus under 2024 – kan jag tänka mig att bostadspriserna planar ut och slutar falla under våren.”

Botten våren 2023

SBAB:s prognos ligger i linje med SEB:s.

”Vi tror att Riksbanken har höjt färdigt i februari nästa år och att vi får se ett fortsatt prisfall till framåt vårkanten då bostadspriserna bottnar, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije.

Sedan dröjer det inte länge förrän Riksbanken tvingas gira åt motsatt håll, spår SBAB

”Vi tror att Riksbanken kan tvingas sänka räntan fram emot slutet av nästa år – i och med att vi får så stora negativa effekter på den reala ekonomin och att inflationsbekämpningen då biter.”

Men precis som SEB menar SBAB att prognoserna förutsätter att arbetslösheten inte blir högre än förväntat.

Bankerna spår alltså en hyggligt mild recession med en fortsatt hygglig utveckling på arbetsmarknaden. Och får folk i gemen behålla jobben, kan vändningen på bostadsmarknaden komma ganska snabbt.

”Skulle vi trots allt få en ganska god utveckling på arbetsmarknaden samtidigt som Riksbanken börjar sänka räntan är det inte alls osannolikt att bostadspriserna börjar stiga igen”, säger Robert Boije och hänvisar till historiska kriser.

”Det vi sett är att när vi haft stora nedgångar på bostadsmarknaden har det inte dröjt särskilt länge innan priserna börjat öka igen.”

Stigande priser nästa höst

Även Jens Magnusson på SEB tror på stigande priser nästa höst.

”Vi spår räntesänkningar igen framåt slutet av nästa år. Då kan inflationen ha börjat vända nedåt lite tydligare, plus att konjunkturen då är sämre vilket också talar för räntesänkningar. Då börjar bostadspriserna att vända upp så smått, tror vi.”

SBAB:s och SEB:s bedömningar delas av andra, tidigare har bland andra Handelsbanken förutspått att bostadsmarknaden når sin prisbotten i vår.

Marcus Svanberg, vd vid Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, pekar på att det tillkommit en osäkerhetsfaktor, vid sidan av bolåneräntorna, som framför allt påverkar villapriserna.

”Bostadsköparna vill gärna ha förutsägbarhet och energipriserna har blivit en stor osäkerhetsfaktor. Tidigare har man kunnat gå på historiken – hur mycket det kostat tidigare år. Det kan man inte längre. Dessutom är också priserna på bland annat drivmedel mat fortsatt mycket höga.”

Löften om högkostnadsskydd för elpriser skulle kunna bidra till en stabilisering. Men det stöd som kommunicerats hittills har varit retroaktivt vilket betyder att potentiella bostadsköpare inte får någon hjälp att göra prognoser framåt.

”Vi hoppas ju att de ska presentera en framåtblickande modell istället för att komma med något i efterhand”, säger Marcus Svanberg.

Han varnar också för fortsatt turbulens innan prisbotten nås.

”Vi upplevde att osäkerheten ökade när Riksbanken faktiskt drämde till med de där 100 punkterna i september – trots att räntehöjningen var väntad. Och det kommer garanterat fler räntehöjningar från Riksbanken vilket troligen innebär att osäkerheten på bostadsmarknaden ökar ytterligare.”

Marknadsanalyser

Dela med dig