Aktiespararna

Beskedet: Hela styrelsen avgår i Nordic Mines

Av Nyhetsbyrån Direkt
27 maj 20171 min lästid

Nordic Mines likvida medel uppgick vid slutet av mars till 1,3 miljoner kronor, ned från 2,9 miljoner kronor vid årsskiftet.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

"Således har bolaget för närvarande inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tremånaderna räknat från och med rapportdagen", skriver bolaget.

Det gångna kvartalets rörelseresultat uppgick till -11,3 miljoner kronor (-13,3 miljoner kronor första kvartalet 2016).

Vidare skriver bolaget att ordförande, styrelseledamöter, vd samt ekonomichef alla har beslutat attställa sina platser till förfogande och kommer att avgå vid den extra bolagsstämma som hålls inom kort.

Den 15 maj meddelade bolaget att det fått erbjudande från sin storägare Lau Su (med 21,7 procent av stamaktierna i Nordic Mines), om en garanterad nyemission som stöd till företaget. Det skulle då ersätta ett affärsförslag som lagts av Firesteel.

"Efter utvärdering av de alternativ som Bolaget har till sitt förfogande beslutade styrelsen att en nyemission garanterad av Lau Su var det ekonomiskt mest lönsamma valet för bolaget", heter det i tisdagens rapport.

Dela med dig