Aktiespararna

BillerudKorsnäs: BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg väntas uppnå full produktionstakt under nästa vecka

Av Cision
11 september 20172 min lästid

Natten mellan den 5 och 6 september drabbades en byggnad på
Billerud Korsnäs fabrik i Karlsborg av en brand och produktionen har
sedan dess stått stilla. Efter arbete med att kartlägga omfattningen
beräknar nu Billerud Korsnäs att produktionen i Karlsborg kommer vara
i full drift igen under vecka 38.

- Det viktigaste att konstatera är att ingen människa kom till skada i
branden. Vi kan nu överblicka brandens inverkan och arbetet med att
göra fabriken klar för produktionsstart pågår med stor intensitet. Vi
räknar med att produktionen är i full gång igen under nästa vecka,
det vill säga i vecka 38. Dock är det en komplicerad uppstart efter
en sådan händelse varför det råder viss osäkerhet kring den exakta
tidpunkten, säger Per Lindberg VD och koncernchef Billerud Korsnäs.

Orsaken till branden var en trasig säkerhetsventil som gjorde att
syrgas läckte ut och så småningom ledde till antändning.

Produktionsanläggningen i Karlsborg tillverkar säck- och kraftpapper
samt avsalumassa för affärsområdet Packaging Paper och har en
produktionskapacitet på ca 300 000 ton/år.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, CFO Billerud Korsnäs AB (publ), tel: 08-553 335 00,
susanne.lithander@billerudkorsnas.com

Henrik Essén, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Billerud Korsnäs
AB (publ), tel: 08-553 335 00,henrik.essen@billerudkorsnas.com

Billerud Korsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder.

Företaget har åtta
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 300 anställda i över 13 länder. Billerud Korsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

Dela med dig