Aktiespararna

Bioarctic vänder till förlust

Av Finwire/Redaktionen
17 maj 20242 min lästid
Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.
Forskningsbolaget Bioarctic redovisar en avsevärt lägre omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Bioartics omsättning sjönk 92,5 procent till 29,6 miljoner kronor (393,4). Det stora raset i försäljningen förklaras av att bolaget i jämförelsekvartalet erhöll tre milstolpsersättningar på 391,1 miljoner kronor, medan innevarande kvartal inte innehöll sådana ersättningar.

Rörelseresultatet blev -73,1 miljoner kronor (300,6). Resultatet belastas bland annat av ökande forsknings- och utvecklingskostnaderna på -63,0 miljoner kronor (-47,3). Detta till följd av att flera projekt är i senare fas, samt att utvecklingstakten i projekten har ökat och därmed även antalet anställda inom forskning och utveckling.

Resultatet efter skatt blev -57,6 miljoner kronor (293,9), och per aktie -0,65 kronor (3,31).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -144,4 miljoner kronor (299,0).

Likvida medel uppgick till 491 miljoner kronor (1 106). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 991 miljoner kronor (1 106).

Under framtidsutsikter står det att bolagets framtida intäktsgenerering bedöms som mycket god som en konsekvens av godkännandet av lecanemab.

“Den globala lanseringen av läkemedlet har påbörjats och bedöms på sikt bidra till successivt stigande intäkter. Rörelsens kostnader för verksamhetsåret 2024 förväntas öka till följd av uppbyggnad av den kommersiella organisationen inför potentiell lansering av lecanemab i Norden och kostnader för den utökade och längre framskridna egna projektportföljen”, skriver bolaget.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig