Aktiespararna
Annons

Biotechbolaget knackar på dörren till miljardmarknader

4 mars 20243 min lästid
Xbrane Biopharma fokuserar på utveckling av biosimilarer som har potential att erbjuda identisk klinisk effekt till ett signifikant lägre pris och har redan lanserat sin första kandidat i 15 europeiska länder. Genom en företrädesemission om 343 miljoner kronor vill bolaget snabba på utvecklingen av sin breda och långt framskridna produktportfölj och lansera i USA.

Biosimilarer är motsvarigheten till generika fast för biologiska läkemedel. De är utformade för att matcha befintliga biologiska läkemedel i effekt, säkerhet och kvalitet när deras patentperiod har upphört. Biosimilarer erbjuder alltså ett kostnadseffektivt alternativ till dyrare biologiska läkemedel, vilket kan förbättra tillgången på viktiga behandlingar.

Bred klinisk portfölj

Xbrane Biopharmas portfölj omfattar fyra kandidater riktade mot behandling av allvarliga ögonsjukdomar, olika typer av cancer, ledgångsreumatism, psoriasis och Crohns sjukdom. Ximluci, biosimilar till ögonläkemedlet Lucentis, lanserades under våren förra året med kommersialiseringspartnern STADA i Europa. Godkännande i USA förväntas redan i april i år med en lansering som kan följa senare under året. Läkemedlet adresserar en marknad på hela 13 miljarder euro globalt.

Bland de andra projekten har BIIB801 närmast till marknaden. Kandidaten är den enda biosimilaren under utveckling till ledgångsreumatism- och psoriasisläkemedlet Cimzia, som genererar intäkter om 2 miljarder euro årligen. Det är tack vare Xbranes patenterade plattformsteknologi som ger en lägre produktionskostnad än konkurrenternas vilket har möjliggjort utveckling av denna biosimilar där andra misslyckats. Ett annat spännande projekt är Opdivo-biosimilaren Xdivane. Opdivo används mot en rad olika cancerformer och läkemedlet väntas uppnå en årlig försäljning om 13 miljarder euro år 2026. Patenten löper ut under 2029 i USA.

Relativt kort väg till marknad

Till skillnad från nya läkemedel är vägen till marknad generellt mycket kortare för biosimilarer. Det räcker i grova drag med att påvisa enhetlig molekylär struktur och renhet, samt att molekylen tas upp i kroppen på samma sätt som orginalläkemedlet. Xbrane har redan utvecklat och lanserat en biosimilar och har därmed erfarenhet av denna process.

Överlag förväntas den globala biosimilarmarknaden fortsätta växa under de kommande åren, drivet av faktorer som ökad efterfrågan på kostnadseffektiva biologiska terapier, utvidgade marknadsåtkomstinitiativ och framsteg inom tillverkningsteknologier.

Syftet med nyemissionen

Den planerade nyemissionen är tänkt att säkra finansiering för att accelerera utvecklingen av produktportföljen, genomföra kliniska prövningar och stödja kommersialisering. Kapitalanskaffningen är säkrad till 83 procent genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar samt garantiåtaganden. Teckningsperioden löper från den 28 februari till den 13 mars.

Läs mer och ta del av erbjudandet här.

Dela med dig