Aktiespararna
Annons

Bioteknikbolaget vill revolutionera behandlingen av typ 1-diabetes

28 mars 20244 min lästid
Diamyd Medical utvecklar en behandling mot typ 1-diabetes - en sjukdom som idag saknar sjukdomsmodifierande behandlingar. En fas 3-studie med läkemedelskandidaten Diamyd® är i gång och interimsresultat väntas presenteras redan i sommar. Nu genomför bolaget en proaktiv företrädesemission om 114 MSEK för att fortsätta den kliniska utvecklingen.

Diamyd® syftar till att vara en immunomodulerande terapi för prevention och behandling i individer som bär på en gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2. Genen återfinns i upp till 40 procent av de personer som lever med typ 1-diabetes eller är i riskzonen att utveckla sjukdomen. Förekomsten av gentypen kan avgöras genom blodtest som redan idag finns rutinmässigt tillgängliga inom sjukvården.

Om sjukdomen

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar felaktigt attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Detta leder till att kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin, ett hormon som krävs för att cellerna ska kunna ta upp glukos (socker) från blodet och omvandla det till energi. Utan tillräckligt med insulin stiger glukosnivåerna i blodet, vilket kan orsaka en rad hälsoproblem både på kort och lång sikt.

Genom att ingripa tidigt i sjukdomsförloppet och bevara så mycket som möjligt av den egna insulinproduktionen syftar Diamyd® till att minska komplikationerna av sjukdomen avsevärt. Dessa komplikationer omfattar bland annat hjärt-kärlsjukdom, retinopati (en ögonsjukdom som kan leda till blindhet), neuropati (en nervsjukdom som kan leda till amputationsbehov och smärta) och nefropati (en njursjukdom som kan leda till njursvikt).

I en studie från 2021 uppskattades det att ungefär 8,4 miljoner människor globalt levde med typ 1-diabetes. Denna siffra förväntas stiga till 17,4 miljoner fram till år 2040.

Hög indikerad prisnivå

I april förra året ingick Diamyd Medical ett partnerskap med JDRF, den ledande amerikanska patientorganisationen för typ 1-diabetes. Marknadsanalyser från januari 2024 pekar på en stark marknadsposition för Diamyd®, inklusive möjligheten till en prissättning i storleksordningen 200 000 dollar och en hög villighet att förskriva läkemedlet på den amerikanska marknaden.

I februari 2024 bekräftades potentialen genom att FDA beviljade Fast Track Designation för användning av Diamyd® i behandling av nyligen diagnosticerad typ 1-diabetes. FDA:s Fast track-beteckning är utformad för att underlätta utvecklingen och påskynda granskningen av läkemedelskandidater som avser att behandla allvarliga tillstånd och fylla ett otillfredsställt medicinskt behov. Diamyd® har även beviljats särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) av FDA – en beteckning som bland annat ger sju års markandsexklusivitet i USA vid godkännande.

Fas 3-studien DIAGNODE-3

Den registreringsgrundande studien DIAGNODE-3 utgör grundbulten i bolagets arbete med att avancera inom typ 1-diabetesbehandling. Studien, som pågår i USA och åtta europeiska länder, kommer att inkludera upp till 330 patienter i åldrarna 12 till 29 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes samt bär gentypen HLA DR3-DQ2. Målet är att studien skall vara fullt rekryterad i slutet av året och att top line-resultat ska bli tillgängliga under H2 2026. I sommar väntas interimsresultat på cirka 70 patienter.

Kort om företrädesemissionen

Vid full teckning i företrädesemissionen av units tillförs bolaget en initial emissionslikvid om cirka 114 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner kronor. Styrelseordförande och grundare, Anders Essen-Möller, har åtagit sig att teckna units motsvarande 1 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,4 MSEK, och andra ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units om sammanlagt cirka 0,2 MSEK.

Den 5 april fick bolaget ytterligare teckningsåtaganden om cirka 10 miljoner kronor, motsvarande knappt 9 procent av emissionen.

Läs mer och ta del av erbjudandet här.

Diamyd gästade senaste avsnittet av Aktiepodden och avsnittet går att lyssna på där poddar finns. Intervjun börjar efter 29 minuter. Länk till avsnittet på Spotify.

Dela med dig