Aktiespararna

Björn Borg ökar rörelseresultat rejält - höjer utdelningen

Av Finwire/Redaktionen
23 februari 20242 min lästid
Björn Borg ökade rörelseresultatet rejält.
Varumärkesbolaget Björn Borg redovisar en rejäl ökning av rörelsevinsten i fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Björn Borgs nettoomsättning backade 0,4% till 197,6 miljoner kronor (198,4). Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 3%.

Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 46% till 45,5 miljoner kronor (31,2), omsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 92,8 miljoner kronor (77,4), en ökning om 20%.

Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,8% (52,1). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 56,2%, en ökning om 4,1 procentenheter.

Rörelseresultatet steg till 20,2 miljoner kronor (7,8), med en rörelsemarginal på 10,2% (3,9). Valutaneutralt uppgick rörelse resultatet till 17,6 miljoner kronor, en ökning om 126%.

Resultatet före skatt var 21,1 miljoner kronor (6,4).

Resultatet efter skatt blev 15,0 miljoner kronor (5,3), en ökning med 183,0% mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,59 kronor (0,21), vilket innebär en ökning med 181,0% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 129,4 miljoner kronor (71,4).

I utdelning föreslås 3,00 kronor per aktie (2,00), en höjning med 50 procent. Utskiftningen föreslås ske genom ett automatiskt inlösenförfarande, där varje aktie delas upp i en ordinarie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 3,00 kronor per aktie. Björn Borg brukar genomföra inlösen istället för kontantutdelning.

Styrelsen har därutöver beslutat föreslå årsstämman att stämman ska lämna ett bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets egna aktier.

Bolagets policy är att inte lämna prognoser.

"Höjdpunkterna från årets sista kvartal är tveklöst vår starka utveckling för egen e-handel, som växte med 46%, samt en avsevärd förbättring av vårt rörelseresultat, som ökade med 160%", kommenterar vd Henrik Bunge.

Björn Borg meddelade den 20 februari att bolagets partner inom skor, Unlimited Footwear Group, tvingas till att genomföra en företagsrekonstruktion i Nederländerna.

Aktien rusar i fredagshandeln och handlas i skrivande stund upp äver 9%.

Dela med dig