Aktiespararna

Bolagen som vinstvarnat

Av Nyhetsbyrån Direkt
25 januari 20184 min lästid

Vinstvarningarna från bolagen på Stockholmbörsen har duggat tätt inför rapporterna för det fjärde kvartalet.

Nedan följer en sammanställning över varningarna.

* Fingerprint Cards(vinstvarnade 25/1): väntar sig nu en förlust på rörelsenivå om 40,6 miljoner kronor. Här väntade sig analytikerna i genomsnitt enligt SME Direkts prognossammanställning tidigare en vinst på 57,4 miljoner kronor. Bolaget uppgav svag försäljning och negativ prisutveckling på sensorer som orsak. Bolaget tvingas genomföra ett större sparprogram vilket ska leda till besparingar på 360 miljoner kronor under 2018.

* Doro (18/1): bolagets prognos om ökad försäljning inte infriats. Enligt bolagets preliminära siffror minskade helårsförsäljningen med knappt 2 procent jämfört med 2016. Ebit ökade med cirka 93 procent jämfört med 2016. Doros egen prognos var att både försäljning och rörelseresultat skulle öka 2017 jämfört med 2016.

* Skanska (17/1): Byggbolaget vinstvarnade efter en större översyn av verksamheten. Omstruktureringar bedöms belasta resultatet i det fjärde kvartalet med 1,1 miljarder kronor och cirka 600 miljoner kronor 2018. Rörelseresultatet exklusive engångsposter i byggverksamheten väntas uppgå till 674 miljoner kr, cirka hälften av dåvarande analytikerförväntningar. "Resultatet för byggverksamheten utanför Norden är mycket otillfredsställande under det fjärde kvartalet 2017", skrev bolaget.

* Billerud Korsnäs (16/1): vinstvarnade efter fortsatta produktionsstörningar i sina anläggningar. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet förväntas bli 25 procent lägre än analytikernas snittförväntningar. Produktionsproblem med anläggningen i Gruvön låg till största del bakom.

* Scandic Hotels (16/1): Hotelloperatörens vinstvarning orsakades främst av lägre resultat i den svenska verksamheten, och då framförallt på grund av en svag marknad i Stockholm. Bolagets justerade rörelseresultat uppgavs bli 15 procent lägre än väntat under det fjärde kvartalet.

* NetEnt(16/1): varnade för lägre försäljning och sämre vinst än väntat. Rörelseresultatet avvek med 17 procent från förväntningarna. Utfasning av leveranser spel till operatörer i Australien, Polen och Tjeckien samt lägre efterfrågan på vissa marknader låg bakom.

* Edgeware (12/1): Bolaget, som är verksamt inom teknologi för distribution av tv- och videotjänster, varnade för lägre resultat på grund av svag försäljning. Lägre efterfrågan från några större kunder påverkade. Försäljningen för det fjärde kvartalet bedömdes bli 20 procent lägre jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppskattades bli 6 miljoner kronor, vilket är 40 procent lägre jämfört med ifjol.

* Munters (14/12): Energibolaget inom luftbehandling väntade sig ett rörelseresultat 50 miljoner lägre än bolaget tidigare väntat sig inom affärsområdet Data Center för det fjärde kvartalet. Lägre volymer och högre kostnader påverkade resultatet negativt.

* NCC (13/12): Byggjätten, vars slutgiltiga rapport lades fram på torsdagen, spådde i sin vinstvarning ett rörelseresultat nära noll (utfall: +2 miljoner kronor). Väntat vid tidpunkten för varningen var 498 miljoner kronor. Fjärde kvartalet belastas med avsättningar för bygg- och anläggningsprojekt på 315 miljoner. Bolaget tar även omstruktureringskostnader på 75 miljoner kronor där avgångsvederlag till avgående vd:n Peter Wågström ingår.

Dela med dig