Aktiespararna

Bolaget som vill robotisera vården

Av Bolagsbevakningen
24 april 20182 min lästid

Bolagsbevakning. Robotik- och hjälpmedelsföretaget Camanio Care utvecklar bland annat robotar för hälso- och sjukvården. Ledningen gav ett entusiastiskt intryck på årsstämman.

Camanio Care är ett ungt bolag som arbetar med mekaniska produkter för den åldrande befolkningen. Ledningen är mycket entusiastisk vid mötet med aktieägarna på årsstämman.

Redan i dag säljer Camanio Care en robot som kan mata någon som inte kan äta själv. Roboten ersätter en undersköterska.

En annan av Camanio Cares produkter är en robot på hjul som kan ersätta besök av hemtjänsten. En tredje är en skärm som sätts framför en träningscykel. Personen som cyklar upplever att den cyklar ute i naturen, vilket kan öka motivationen att träna.

Camanio Care kommer att lansera många nya produkter vad det lider, enligt företagsledningen.

Det var i måndags som Camanio Care, som är noterat på Aktietorget, höll årsstämma i Nacka. Efter 45 minuter var årsstämman över och deltagarna inbjöds då att titta och känna på Camanio Cares produkter.

Styrelsen föreslog ett emissionsbemyndigande avseende aktier, teckningsoptioner, konvertibler, mm. Det skulle kunna utnyttjas för beslut om emissioner utan företrädesrätt och utan begränsning i relation till befintligt aktiekapital. Aktiespararna röstade mot förslaget.

Enligt bolagsordningen skulle stämman hållas i Stockholm eller Eskilstuna. En närvarande advokat hävdade att bolagsordningens lydelse innebar att stämman kan hållas inom Stockholms län, något som Aktiespararas ombud på stämman avfärdade som osant. Årsstämman löper risk därmed risk att bli klandrad.

Samtliga 16 anmälda aktieägare deltog vid stämman. Revisorn utsågs till justeringsman, ett minst sagt ovanligt beslut.

Författare och bevakare: Leo Gillholm

Dela med dig