Aktiespararna

Bolagsstämma i Vitrolife – Vitrolife växer vidare

Av Bolagsbevakningen
28 april 20182 min lästid

Stämmodeltagarna på Vitrolifes årsstämma var på väldigt gott humör.

Vitrolife sprängde i fjol miljardvallen, mätt i försäljningskronor och redovisade en nästintill ofattbar omsättningsökning på hela 22 procent. Nettoresultatet ökade till 265 miljoner kronor (191) för helåret.

Vd Thomas Axelsson lovade att tillväxten kommer att fortsätta även under kommande år. Målsättningen är att genomsnittligt växa med 20 procent per år, varav hälften är en organisk tillväxt på en marknad som är stadigt växande.

Den andra tillväxthälften ska tillkomma genom förvärv, något som Vitrolife förberett sig för genom att ha en ordentlig stridskassa i beredskap. Framförallt är det på de asiatiska marknaderna som tillväxten finns. I Europa och USA är ökningstakten betydligt lägre.

På stämman gavs ett bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission om så skulle behövas för kommande förvärv. Aktiespararnas bolagsbevakare Mats Ekberg tog en diskussion om varför styrelsen föreslog att Vitrolife skulle kunna göras riktade kontantemissioner när säkerligen befintliga aktieägare skulle ställa upp med mer kapital om så behövdes vid ett kommande förvärv.

Styrelseordföranden Carsten Brovall förklarade att det inte finns någon tanke att gå förbi befintliga aktieägares företrädesrätt om en kontantemission skulle bli aktuellt. Något som även fördes till stämmans protokoll.

Författare och bevakare: Mats Ekberg

Dela med dig