Aktiespararna

Starkt 2018 för Swedish Match – ökat resultat och höjd utdelning

Av Bolagsbevakningen
15 april 20195 min lästid
STÄMMORAPPORT. Liksom tidigare år höll Swedish Match stämma på den belysningsmässigt något skumma biografen Skandia på Drottninggatan i Stockholm. Men stämningen var positiv, aktieägarna verkar nöjda med bolagets utveckling. På stämman deltog cirka 140 personer och drygt ett tusen aktieägare var företrädda. Den absoluta majoriteten alltså genom något av de 16 ombuden. Endast 34 procent av antal röster och ungefär lika stor andel av kapitalet deltog.

I slutet av mars 2019 fick Swedish Match köprekommendation av Dagens Industri som uppskattar ”bolagets kapitalsnåla affärsmodell, starka kassaflöden och kontinuerliga återföringar av kapital (som) skapar stora aktieägarvärden och med den nya produkten ZYN har Swedish Match också en bra tillväxtdrivare”.

Under mars och april har flera banker gett rekommendation med varierande riktkurs:

Carnegie - från sälj till behåll - 460 kr

SEB - köp - 560 kr

Handelsbanken - köp - 450 kr

Citi - köp - 600 kr

Under 2018 varierade Swedish Matchs kurs mellan 524 kronor i augusti och 350 kronor i slutet av året. I april 2019 är kursen cirka 450 kronor. Sedan flera år återköper Swedish Match egna aktier och beslut fattades på stämman att ge styrelsen mandat att fortsätta köpen under 2019.

På stämman gick vd Lars Dahlgren gick igenom redovisningen och viktiga händelser i bolaget under 2018 och under första kvartalet 2019. Swedish Matchs omsättning steg med tio procent till nästan 13 miljarder kronor. Rörelseresultat uppgick till 4,8 miljarder kronor inklusive större engångsposter om 373 miljoner kronor. Justerat resultat per aktie ökade med 26 procent till 20,63 kronor. Eftersom de har en stor del av kostnaderna i svenska kronor och intäkter i amerikanska dollar har de nu en positiv valutaeffekt.

Liksom många av de stora tobaksföretagen arbetar Swedish Match för att minska sitt beroende av denna skadliga råvara och öka försäljningen av andra produkter i sortimentet. Deras vision är ”En värld utan cigaretter” samt att vara den ”globala ledaren inom rökfria produkter”.

I dag är Swedish Match en av de ledande på snus i Skandinavien och USA (moist snuff). I USA är de också stora på massmarknadscigarrer och tuggtobak.

I Sverige snusar cirka 20 procent av männen och fem procent av kvinnorna. Swedish Match har varumärken som Grov, Ettan, General och Onico. Onico är helt nikotinfritt och finns i olika smaker. En större och större andel av snuskonsumtionen är portionssförpackad och i vit färg.

I Sverige har Swedish Match både egen webbförsäljning och sex butiker förutom en mängd återförsäljare, i utlandet endast återförsäljare. Aktiespararna ställde frågor om webbförsäljningen och risken för konkurrens med återförsäljarna. ”Många av återförsäljarna har egen webförsäljning i de länder snus är tillåtet, främst USA. I EU är snus fortfarande förbjudet”, enligt Lars Dahlgren.

Förutom investeringar i de egna fabrikerna har Swedish Match under 2018 förvärvat Gotlands Snus AB och danska Oliver Twist, A/S, som tillverkar rökfri tobak.

Tobaksfria Zyn har slagit fint i USA och tillverkningskapaciteten har byggts ut i flera steg. Produkten säljs också i Sverige.

Aktiespararna frågade också ledningen om expansionen internationellt, om den kan ske genom att skicka varor från befintliga tillverkningsenheter eller om det behövs fabriker för att kunna konkurrera lokalt. Lars Dahlgren svarade att redan i dag skickas många varor från fabrikerna i Sverige, USA, Brasilien, Dominikanska Republiken, Nederländerna, Danmark och Filippinerna. Vid en viss volym kan det bli aktuellt med tillverkning lokalt.

Aktiespararna tog upp att Swedish Match talar mycket om sin vision med cigarettfri värld men är aktiva och ökar försäljningen av cigarrer i främst USA. Lars Dahlgren sade att de flesta röker cigarrer på ett annat sätt än cigaretter. Mer feströkning och förpackningarna är försedda med varningstext.

När stämman kom till punkten om arvode till styrelsen hade vi synpunkter på ordförandes höga nivå och ökningstakt. Conny Carlsson har varit i ordförande i tolv år. År 2017 var arvodet 1 840 tkr, 2018: 1 910 tkr och förslaget för 2019 2 080 tkr. Ordföranden i nomineringskommittén Johan Strandberg, SEB Fonder, motiverade och sade att de medvetet strävat efter att få arvodet till en internationellt konkurrenskraftig nivå. Förslaget röstades igenom. Hela styrelsen omvaldes: Andrew Cripps, vice ordförande. Ledamöter: Jacqueline Hoogerbrugge, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen, Charles A. Blixt och Joakim Westh.

Förutom i Sverige, är snus fortfarande förbjudet i EU. Swedish Match har regelbunden kontakt med myndigheter och organisationer i alla länder där de har eller vill ha verksamhet. De framhåller de rökfria produkternas hälsofördelar jämfört med cigaretter. Under 2019 väntar de olika besked som i bästa fall kan underlätta försäljning och marknadsföring.

Bevakare: Charlotte Malm.

Marknadsnyheter

Dela med dig