Aktiespararna

Boozt justerade rörelseresultat något högre än väntat

Av Finwire
18 augusti 20232 min lästid
E-handelsbolaget Boozt redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var samtidigt något högre än väntat. Bolaget justerar prognoser.

Omsättningen steg 8,6 procent till 1 687,2 miljoner kronor (1 553,2). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 1 732. Nettoomsättningstillväxten uppgick till 8,1 procent i Boozt.com och till 11,0 procent i Booztlet.com.

"Kvartalet fick en bra start tack vare välfyllda lager av vår-/sommarkollektioner och att den försenade vårförsäljningen fick fart när det blev bättre väder i hela Norden. Mot slutet av kvartalet var försäljningen mer dämpad och tillväxten lägre till följd av ett försiktigare kundbeteende", skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 66,1 miljoner kronor (64,6), väntat rörelseresultat var 78. Rörelsemarginalen var 3,9 procent (4,2).

Justerat rörelseresultat uppgick till 85,6 miljoner kronor (80,9), väntat var 82, med en justerad rörelsemarginal på 5,1 procent (5,2).

Resultatet efter skatt blev 66,1 miljoner kronor (46,1), analytikerkonsensus 58.

Resultat per aktie hamnade på 0,97 kronor (0,68).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 19,2 miljoner kronor (-8,6).

Bolaget uppdaterar prognosen för 2023.

Koncernen förväntar sig en nettoomsättningstillväxt i intervallet 7,5-12,5 procent (tidigare 5-15 procent) och ett justerat rörelseresultat om 300-350 miljoner kronor (tidigare 275-375 miljoner kronor).

"Prognosen för justerat rörelseresultat för 2023 påverkas positivt av omvärderingen av nyttjandeperioden för utvalda delar av koncernens anläggningstillgångar, främst avseende AutoStore-installationerna", skriver bolaget.

Vd Hermann Haraldsson uppger att bolaget tar marknadsandelar.

”Vi fortsätter att ta marknadsandelar och få verksamheten att växa lönsamt trots att marknaden för mode- och livsstilsprodukter fortfarande är dämpad. Vår organisation och infrastruktur har
aldrig varit stabilare och vi är rustade för att klara omfattande tillväxt när marknaden återhämtar sig. Med de investeringar vi har gjort anser jag att vi har väsentliga operativa fördelar i det
fortsatta genomförandet av strategin för det nordiska varuhuset."

Dela med dig