Aktiespararna

Börsras för småspararfavoriter

Av Nyhetsbyrån Direkt
29 oktober 20193 min lästid
Skogsbolaget och teknikkonsulten faller blytungt efter rapportmissar.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 231 miljoner euro för det tredje kvartalet. Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser väntades i genomsnitt 240 miljoner euro.

Bolagets egen prognos från halvårsrapporten löd på ett operativt rörelseresultat om 200-280 miljoner euro för det tredje kvartalet.

Den operative rörelsemarginalen blev 9,6 procent, att jämföra med väntade 9,6 procent.

Resultat före skatt landade på 115 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 193 miljoner euro, enligt Infront Datas sammanställning.

Försäljningen uppgick till 2.402 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.512 miljoner euro.

Stora Enso spår att det operativa rörelseresultatet kommer landa i spannet100-180 miljoner kronor i fjärde kvartalet.

Bolaget höjer sitt mål för det sparprogram som inletts till 275 miljoner euro, upp från tidigare mål om 200 miljoner euro. Programmet har förlängts till 2021. Vid slutet av tredje kvartalet hade ungefär 100 miljoner euro av besparingarna uppnåtts och allteftersom förväntas ungefär 200 miljoner euro ha uppnåtts i slutet av 2020.

Aktien rasar över 8 procent efter rapporten.

Teknikkonsulten ÅF Pöyry redovisar ett rörelseresultat på 274 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Enligt Infront Datas snittestimat hade analytikerna räknat med ett rörelseresultat på 289 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.562 miljoner kronor, mot förväntade 4.622 miljoner kronor.

"Generellt är marknaden för våra tjänster och projekt stabil, dock kan vi notera att vissa segment haft en något trögare utveckling under kvartalet", skriver vd Jonas Gustavsson i delårsrapporten.

* Inom Division Infrastructure påverkades lönsamheten i kvartalet av en svag utveckling i Danmark samt av en något lägre beläggningsgrad i början av kvartalet.

* Inom Industrial&Digital Solutions märker bolaget fortsatt av effekterna av en avmattning i fordons- och tillverkningsindustrin. Dock visar ett antal industrisegment på en fortsatt god efterfrågan, exempelvis försvarsindustrin och läkemedels- och livsmedelsindustrin.

* Division Process Industries fortsätter att stärka orderstocken och samtliga affärsområden visade på ökad lönsamhet.

* Division Energy uppvisade enligt ÅF Pöyry ett stabilt kvartal med en hög aktivitet inom flera segment. Efterfrågan på bolaget strategiska rådgivare inom energi och processindustri fortsätter att vara hög.

Av rapporten framgår att ÅF:s och Pöyrys verksamheter i flera fall har integrerats snabbare än planerat. Det pågående arbetet med kostnadssynergierna, där målet är att ligga på en årstakt på 180 miljoner kronor i slutet av 2019, fortsätter att leverera enligt plan. I slutet av september uppgick synergierna i årstakt till 165 miljoner kronor.

"För att stärka lönsamheten och möta ett mer osäkert marknadsklimat kommer vi öka ambitionerna för kostnadssynergierna samt genomföra effektiviseringar, vilket innebär att kostnadsprogrammet kommer fortsätta in i 2020", skriver vd:n.

ÅF Pöyry tappar 6,5 procent på börsen.

Dela med dig