Aktiespararna

Börsturbulens pressar investmentbolaget: ”Möjligheter för långsiktiga”

Av Nyhetsbyrån Direkt
14 december 20181 min lästid

Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på -441 miljoner kronor (44,2) för det första kvartalet 2019, som avser perioden september-november. Resultatet per aktie uppgick till -17:20 kronor (-1:70).

Svaga börser under perioden har gjort att Svolder haft en svag värdeutveckling, särskilt substansvärdet som fallit 14 procent efter reinvesterad utdelning. Svolders B-aktie har samtidigt tappat nära 10 procent och substansvärdrabatten har därför minskat till knappt 10 procent.

"I årsredovisning bedömde vi att den överblickbara börsutvecklingen skulle kännetecknas av ett neutralt scenario, det vill säga en årlig avkastning inklusive utdelningar om cirka 5-7 procent, men med riskerna på nedsidan. Dessa risker förefaller redan ha påverkat investerarna världen över", noterar vd Ulf Hedlundh och pekar på faktorer som tilltagande protektionism, brexit och avtagande tillväxttakt i konjunkturen.

Han tillägger att "den svaga aktiemarknaden skapar möjligheter för den långsiktige", och att Svolder därför under rapportperioden har ökat innehaven i Nordic Waterproofing och Beijer Electronics till över 10 procent av bolagens kapital och röster.

Dela med dig