Aktiespararna

Bravida minskar omsättning och rörelseresultat

Av Finwire/Redaktionen
7 maj 20242 min lästid
Installationsbolaget Bravida redovisar minskande omsättning och lägre rörelseresultat i första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartall i fjol. Orderingången steg.

Bravidas nettoomsättning sjönk 2,1% till 7 275 miljoner kronor (7 429).

Ebita-resultatet blev 294 miljoner kronor (370), med en ebita-marginal på 4,0% (5,0).

Rörelseresultatet blev 294 miljoner kronor (370), med en rörelsemarginal på 4,0% (5,0).

Resultatet före skatt var 256 miljoner kronor (350).

Resultatet efter skatt blev 202 miljoner kronor (276), en minskning med 26,8% mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,98 kronor (1,32), vilket innebär en minskning med 25,8% mot föregående år.

Orderingången landade på 7 915 miljoner kronor (6 844), en ökning med 15,6% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 399 miljoner kronor (60).

"Den starka orderingången och den förbättrade kassagenereringen håller i sig från föregående kvartal. I linje med våra förväntningar minskade nettoomsättningen och ebita-marginalen försämrades jämfört med föregående år. För att anpassa verksamheten till den lägre omsättningen och förbättra marginalutvecklingen har vi vidtagit omfattande besparingsåtgärder och anpassar våra resurser till rådande marknadsläge", kommenterar vd Mattias Johansson i delårsrapporten.

Den rapporterade incidenten avseende överdebitering mot Region Skåne är nu internt utredd och åtgärder är vidtagna, en sammanfattning av utredningen går att återfinna på bolagets webbplats.

"För Bravida bedömer jag att efterfrågan på service kommer att vara fortsatt stabil samtidigt som installationsvolymen kommer att påverkas av de marknadsutmaningar som vi upplevde 2023, även om det kan variera lokalt. Vi förväntar oss en god marknad för projekt inom infrastruktur, industri, försvarsanläggningar och samhällsbyggnation. Det är av yttersta vikt att vi har en fortsatt strikt projektselektering och kostnadskontroll i all vår verksamhet för att säkerställa en stabil marginal", kommenterar Mattias Johansson framtidsutsikterna.

LÄS MER: Malmö stad uppges också ha blivit överfakturerad av Bravida

LÄS MER: Region Skåne kommer att kräva Bravida på skadestånd

Dela med dig