Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Bubbeltendenser på stark maknad

wysiwyg_image

Allmän reflektion

Ännu en stark vecka läggs till handlingarna.

Flera av portföljbolagen är i toppform och trendkurvan ser upplyftande ut. Största innehavet, det fastighetstunga Lundbergföretagen, imponerar. Hela fastighetssektorn har utvecklats starkt på börsen. Fredrik Lundbergs investmentbolag känner av den varma vinden på marknaden.

Tidigare i veckan nåddes vi av nyheten av den svenska tioårsräntan (räntan på en tioårig svensk statsobligation) är nere på minus. Räntefallet förklarar delvis rusningen i fastighetssektorn.

Nedanstående graf, som Erik Hansén på IG delade på Twitter, säger en hel del. 

wysiwyg_image

Grafen visar fastighetsindex (svart linje, vänster axel) & svenska tioårsräntan (röd linje, höger axel)

Trenden är extremt stark

De senaste åren har antalet fastighetsbolag på börsen fullständigt exploderat– allt från fristående, enstaka kåkar till mer ”förvärvsintensiva” större pjäser. När man betraktar fastighetsgrafen är det lätt att få en bubbelkänsla, särskilt med tanke på den paraboliska uppgången på slutet.

Utvecklingen vittnar om en god marknad, men också om en hög och ihållande riskvilja. Är det då ännu en tillgångsbubbla som vi bevittnar på börsen eller inte?  

Först och främst blir bubblor uppenbara först i efterhand. I stridens hetta är det svårt att se klart och det finns många ”självförklarande självklarheter” (kronan, räntan, vakansgrader, mm) som försvårar situationen. Dessutom tenderar bubblor uppstå i sektorer som faktiskt har ljusa framtidsutsikter.

wysiwyg_image

Vi kan emellertid konstatera att flera attribut som i regel karaktäriserar bubblor är på plats:

  • En tilltalande ”story” i ryggen med en stark underliggande marknad
  • Fastighetssektorn är stekhet och attraherar fler och fler individer
  • God kredittillgänglighet även efter en flera årtionden lång kreditboom
  • Ett extremt ränteläge som uppmuntrar ett synnerligen högt risktagande

Samtidigt har vi förståelse för varför det har blivit som det har blivit. När priset på pengar (räntan) går mot noll (eller minus) sjunker såväl finansieringskostnaden som avkastningskraven för fastigheter. Om driftsnettot dessutom kan förbättras genom värdehöjande renoveringar och/eller hyreshöjningar blir kalkylen ännu mera attraktiv. Fastighetstillgångarna blir som en sedelpress.

Realtillgångar

På tal om sedelpress ger den rådande monetära regimen med extrema mängder kvantitativa lättnader ytterligare incitament till att placera kapital i realtillgångar med ett bestående värde. Fastigheter, skog och ädelmetaller är kända för sina värdebevarande egenskaper.

Just realtillgångstemat är ett välbekant och återkommande tema för Korta Portföljen – med innehav som Lundbergföretagen, SCA, Lundin Petroleum, m.fl. Vår övertygelse är att realtillgångar är rätt väg att gå, både på kort och på lång sikt när strukturella obalanser kommer lösas genom sedelpressen.

Tidigare under veckan bekräftade också ECB-chefen Mario Draghi denna tes ännu en gång. Det kommer bli mer av samma gamla vara: penningtryckeri och sänkta räntor.

Här på hemmaplan väntar samma policysvar och det är därför inte speciellt förvånande att fastighetsindex utvecklas så starkt som det gör. Och när värdet på svenska kronan går mot noll… ja, då går naturligtvis tillgångar med ett bestående värde mot oändligheten.

Bubbla eller inte?   

Så är det en bubbla eller inte på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige? Även om en hel del faktorer talar för det, lutar vi åt ett nej. Vissa fickor av marknaden ser utan tvekan ansträngd ut, men i rådande kontext är prissättningen förståelig. I en relativ värld är kontext A och O.

Och även om vi skulle befinna oss i en bubbla, tenderar bubblor att hålla i sig långt mycket längre än vad någon prognosmakare föreställt sig. Obalanser byggs upp över tid och tajmingen när bubblan väl ska börja deflatera är omöjlig att svara på. Om inte en tydlig katalysator finns förstås, som i The Big Short.

En sådan katalysator skulle kunna vara en allvarlig recession i Sverige med ett i dagsläget ”otänkbart” ränteuppställ. I ett sådant scenario – allvarlig stagflation – skulle fastighetssektorn snabbt kunna få problem. Den risken känns långsökt i dagsläget, men går självklart inte att utesluta.       

Dessutom är den kommersiella fastighetssektorn kritisk för banksektorn i Sverige. Det innebär i praktiken att det finns någon form av statlig garanti i bakgrunden. Även om vi är förespråkare av fria marknadskrafter och ogillar ett sådant resonemang, är det en realitet att förhålla sig till.

wysiwyg_image

GHP Speciality Care

En annan nyhet – från en helt annan sektor – kom i veckan från portföljbolaget GHP Speciality Care. I ett pressmeddelande upplyste bolaget om att man skrivet ett avtal om att driva ett sjukhus med 150 vårdplatser i Kuwait, närmare bestämt Kuwait Hospital i Kuwait City.

Uppdraget är värt cirka 35–45 miljoner kronor årligen och förstärker GHP:s redan befintliga internationella verksamhet. Det internationella affärsbenet är höglönsamt (även om intäkterna fluktuerar mellan kvartalen) och kontraktet tillför cirka 20 miljoner kronor i rörelseresultat.

Aktien rusade på beskedet och har nu på allvar påbörjat resan mot vår riktkurs 18 kronor. Investeringscaset går med andra ord enligt plan och utsikterna är fortsatt mycket ljusa.

Utveckling relativt index 2019

Korta Portföljen har det uttalade målet att främst generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex), kortsiktig aktieinspiration, förslag till portföljkonstruktion och löpande marknadskommentarer.

I grafen nedan ser syns utvecklingen för portföljen relativt SIXRX (utdelningsinkluderande index) och OMXS30 hittills i år.

Givet den defensiva inriktningen som vi har haft under årets gång och en kassaandel som nästan konstant pendlat mellan 20-30 procent (stundtals +40 procent) får en avkastning på 22 procent ses som klart godkänd och många stock picks har fallit väl ut. Lindab, Byggmax och nu senast GHP för att nämna några. En hel del felsteg har även gjorts, däribland Humana, Actic Group och Avanza. 

Utvecklingen i graf

wysiwyg_image

SIXRX (orange linje) och OMXS30 (grå linje) är ombaserade mot Korta Portföljen (blå linje) med 100 som startvärde.

Sommarstänger portföljen 

Med föreläsningar, resor och semester i antågande väljer vi att stänga Korta Portföljen under sommaren. Förra året gjorde vi det inte – och kom tillbaka med flera oväntade smällar i portföljen, däribland i spelbolaget Kindred.

För att undvika en liknande upplevelse denna sommar stänger vi alla öppna positioner. Alla befintliga innehav säljs av och 100 procent av likviden hamnar i kassan. Se redovisning före och efter nedan.

Korta Portföljen är tillbaka igen den 15 augusti

Trevlig sommar önskar vi alla våra följare!

Christoffer & Carl-Henrik

wysiwyg_image

Efter likvidering

wysiwyg_image

Om Korta Portföljen

Vill du också få Korta Portföljen i realtid? Ta del av Premium-medlemskapet här och signa upp dig för Messenger-tjänsten här

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.