Aktiespararna

BUDGET: EXPANSIV BUDGET, RISK FÖR ÖVERHETTNING - ANALYTIKER

Av Nyhetsbyrån Direkt
20 september 20172 min lästid

STOCKHOLM (Direkt) Regeringens budget för 2018 är sannolikt ett av de mest
expansiva budgetförslagen någonsin, skriver Bengt Roström på Nordea i en
kommentar.

"Trots reformerna är det finansiella sparandet betydligt och visar överskott
motsvarande 1,0 procent av BNP under 2017 och 0,9 procent och 1,0 procent
under 2018 respektive 2019", skriver han.

Bengt Roström noterar också att större delen av reformerna var kända sedan
tidigare och att budgeten inte bjöd på några överraskningar för marknaden.

Han noterar också att regeringens syn på den svenska ekonomin är i linje med
Nordeas prognos.

Regeringen räknar med att arbetslösheten sjunker till 6,6 procent under 2017
och 5,9 procent under 2018 och 2019.

"Regeringen räknar dock med att arbetslösheten ligger stilla på 5,9 procent
även under 2020, vilket innebär att målet om EU:s lägsta arbetslöshet till
2020 inte väntas uppnås", skriver han.

Anna Breman och Cathrine Danin på Swedbank skriver i en analys att regeringen
presenterade en ljus bild av svensk ekonomi men att det finns risk för
överhettning om inte räntehöjningar tidigareläggs.

Regeringens prognos för arbetslöshet och inflation menar de är
"anmärkningsvärd".

"Med fallande arbetslöshet, stigande tillväxt i privat konsumtion är det
förvånande att regeringen har en dämpad prognos på inflationen. KPI väntas
vara 1,6 procent i årsgenomsnitt 2017 och 1,7 procent 2018", skriver de.

Budgeten bidrar till att Swedbank väntar sig ett något högre inflationstryck
än vad som annars hade varit fallet.

"De finanspolitiska reformerna väntas ge ett positivt bidrag till BNP, inte
minst eftersom hushåll med hög konsumtionsbenägenhet gynnas", skriver
Swedbank ekonomerna.

De anser samtidigt att uppsidan begränsas av ett redan högt resursutnyttjande
och en utbredd arbetskraftsbrist.

"Även om regeringen vill stimulera så kan det bli svårt att genomföra och
aktivitetspotentialen begränsas ofrivilligt", skriver de.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion (http://twitter.com/makroredaktion)

Nyhetsbyrån Direkt

Dela med dig