Aktiespararna

Budstrid – här är Aktiespararnas nya val: ”Attraktiv nivå”

Av Redaktionen
4 oktober 20183 min lästid

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att acceptera 80-kronorsbudet från Kraftringen. Det är finansiellt skäligt och överstiger två konkurrerande bud. Mest lukrativt är det emellertid att sälja över börs så länge Skånska Energi-kursen på börsen överstiger budpriset. Möjlighet finns för övrigt att ångra tidigare inlämnad accept.

”Budnivån är attraktiv och Kraftringen torde vara den av budgivarna som har mest att vinna på att köpa Skånska Energi vars verksamhet kan integreras med Kraftringens”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Aktiespararna ber medlemmar notera:

– En budstrid föreligger mellan Acsnacs, Infranode och Kraftringen. De två förstnämnda har höjt sina initiala bud, men har hittills ej bjudit över Kraftringens bud på 80 kronor som är fem kronor högre än Infranodes senaste bud och åtta kronor högre än Acsnacs.

– Skånska Energis aktie handlas på börsen till en högre kurs än det högsta budet.

– Styrelsen för Skånska Energi har omprövat sina tidigare bud-rekommendationer. Nu förordar styrelsen Kraftringens bud.

– Acsnacs höjda bud om 72 kronor kontant kvarstår i skrivande stund. Anmälningstiden för det budet löper ut 8 oktober. På samma sätt kvarstår det konkurrerande budet från Infranode på 75 kronor för vilket accepttiden löper ut 15 oktober.

– Gjord accept av de lägre buden kan återtas innan de konkurrerande budgivarna hypotetiskt har meddelat att de fullföljer sina respektive bud eller, om sådant meddelande inte lämnas, senast kl. 17.00 sista dagen för accept vad avser Acsnacs bud och kl. 15.00 sista acceptdagen med avseende på Infranodes bud.

– Blankett för återkallande av något av buden kan hämtas på Skånska Energis webbplats (https://www.skanska-energi.se/Om-oss/Finansiell-information/Information-om-buden).

– Vad gäller Kraftringens och Acsnacs bud så kräver de 90 procents acceptgrad och är villkorade av att inget bättre bud lämnas. För Infranodes bud krävs istället 50 procent. Då nämnda krav i samtliga fall kan frångås så kan potentiellt, oaktat vilken acceptgrad som uppnåtts i respektive bud, alla tre budgivare komma att fullfölja sina bud.

– Acceptfristen för Kraftringens nu aktuella bud beräknas avslutas 26 oktober.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 4 oktober 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91.

Dela med dig