Aktiespararna

Byggmax minskar omsättning och ökade förlusten

Av Finwire/Redaktionen
25 april 20232 min lästid
Bygghandlarkedjan Byggmax redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade rejält. Kvartalet är säsongsmässigt svagt för bolaget.

Omsättningen sjönk 25,1 procent till 952 miljoner kronor (1 271). Koncernens jämförbara försäljning minskade med 26,8 procent.

Ebita-resultatet blev -125 miljoner kronor (-4). Rörelseresultatet blev -139 miljoner kronor (-18).

Resultatet efter skatt blev -133 miljoner kronor (-23). Resultat per aktie hamnade på -2,26 kronor (-0,39).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -98 miljoner kronor (257).

Försäljningen minskade med 25 %

Under perioden öppnades två butiker, i linje med fjolåret.

"Försäljningen minskade med 25 procent, jämfört med ett historiskt mycket starkt första kvartal förra året. Som de senaste tre kvartalen minskade försäljningen av produkter kopplade till större renoveringsprojekt väsentligt. Vårens sena ankomst medförde också klart lägre försäljning av trädgårdsprodukter. Produkter kopplade till mindre projekt, och framför allt energirelaterade
produkter, utvecklades positivt", uppger avgående vd Mattias Ankarberg.

Byggmax bedömer att totalmarknaden minskade med 30 procent under kvartalet.

Byggmax-chefen skriver vidare att "Byggmax visade dock flera styrkebesked med en stark bruttomarginal och minskade kostnaderna jämfört med föregående år". Han pekar också på att mars i år var blöt och kall. Om våren hade startat tidigare hade Byggmax kunnat gynnas av det.

Gick bättre i Danmark och södra Sverige

"Däremot kan vi glädjande nog konstatera att påskförsäljningen i våra butiker i både Danmark och södra Sverige – där vårvädret var mer likt förra året – varit på minst samma nivå som
föregående år, vilket är ett gott tecken inför stundande högsäsong", skriver Ankarberg.

Dela med dig