Aktiespararna

Catena tar in 2,1 miljarder genom riktad nyemission

Av Finwire/Redaktionen
13 mars 20242 min lästid
Riktad nyemission ska finansiera investeringsmöjligheter.
Fastighetsbolaget Catena genomför en riktad nyemission om cirka 2,1 miljarder kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen, som beslutades om med stöd av bemyndigandet från Catenas årsstämma i april 2023, tecknades av svenska och internationella institutionella investerare. Hit hör bland annat WDP Invest, ett dotterbolag till Warehouses de Pauw samt fonder förvaltade av Swebank Robur och Cliens.

Teckningskursen sattes till 450 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 2,3 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. Det är samtidigt en premie om 2,0 procent mot det volymvägda genomsnittspriset för aktien under de senaste tio handelsdagarna samt en premie på 14,7 procent mot EPRA NRV per aktie i Catena per den 31 december.

"Catena anser att det finns stora möjligheter att förvärva kvalitativa fastigheter till attraktiva direktavkastningsnivåer på omkring sex procent vilket i kombination med olika för Catena tillgängliga, finansieringsalternativ, inklusive säkerställd bankfinansiering, bedöms bidra till ökat aktieägarvärde. Ytterligare attraktiva förvärvsmöjligheter har identifierats på omkring 2 mdkr, där bolaget bedömer att en betydande del kan genomföras under de kommande 6-12 månaderna", skriver Catena.

Emissionslikviden förväntas ha en proforma-påverkan på cirka -6 procentenheter på belåningsgraden (från 37,1 till cirka 31 procent) och cirka -1,3x på framåtriktad tolvmånaders nettoskuld/ebitda (från 7,5x till 6,2x) baserat på balansräkningen vid årsskiftet.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig