Aktiespararna

Cinclus Pharmas aktie faller 15 procent i premiärhandeln

Av Finwire/Redaktionen
20 juni 20241 min lästid
Läkemedelsutvecklingsbolaget Cinclus Pharmas aktie började i dag den 20 juni att handlas på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas på segmentet Midcap med kortnamnet CINPHA. Teckningskursen var på förhand bestämd till 42 kronor per aktie.

Intresset för att teckna aktier i bolaget har varit stort bland svenska och internationella institutionella investerare och från allmänheten i Sverige och erbjudandet blev fulltecknat.

Erbjudandet omfattade 17,02 miljoner nyemitterade aktier och bolaget tillförs 715 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 1,70 miljoner nyemitterade aktier. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen att tillföras 787 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vidare har bolaget genomfört en kvittningsemission på 3,27 miljoner aktier för att konvertera lån till aktier.

Faller i premiärhandeln

Ankarinvesterare är bland annat befintliga institutionella ägare som Trill Impact Ventures Pharma 1, Fjärde AP-fonden, Linc och Eir Ventures som tecknar aktier för 181 miljoner kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 40 kronor som högst betalt och 35,405 kronor som lägst betalt. klockan 09.22 var senast betalt 35,705 kronor, vilket är 15,0 procent lägre än teckningskursen på 42 kronor. Aktier för 50 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag.

LÄS MER: Cinclus Pharma siktar på Nasdaq Stockholm

Marknadsnyheter

Dela med dig