Aktiespararna

Dags att deklarera? Här är avdragen du inte vill missa

Av Cristofer Andersson
4 april 20234 min lästid
Lista: Avdragen och justeringarna du kan göra i deklarationen.

Ännu återstår cirka en månad innan deklarationen ska lämnas in och således finns ingen anledning till stress. Ta istället tillfället i akt att kontrollera om och i sådana fall vilka avdrag eller justeringar du kan göra, men också att redan nu planera för nästkommande års deklaration.

Två viktiga områden i deklarationen för 2022, men också kommande 2023, är dels skattejämkning, dels hur man ska deklarera vid uthyrning av privat bostad. I takt med att räntorna stigit kan skattejämkning vara en del som slår mer kraftigt i år än tidigare. Därför kan det vara klokt att se över sina avbetalningar och om en jämkning är möjlig. Samma råd ges även till dig som nyligen blivit pensionär, eller har flera arbetsgivare. Har du fler än en arbetsgivare är sannolikheten för att du betalar för liten skatt stor, då summan av all inkomst inte går efter samma och därmed korrekt skattetabell.

Ränteutgifter som överstiger 100 000 kronor bör också uppmärksammas. Har du dessa kostnader sänks skatteavdraget från 30% till 21%, en minskning som kan spara stora summor.

I takt med att inflationen stigit har svenska hushåll känt av hur pass dyrare näst intill allt blivit. Flera, som har möjlighet, har valt att hyra ut hela eller delar av sin privata bostad för att få in en extra inkomst samt hålla omkostnaderna nere. Grundregeln är densamma som tidigare år, nämligen att du som hyr ut hela eller delar av din privatbostad har ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Vidare finns även möjlighet att göra avdrag för en del av bostadskostnaderna, såsom månadsavgifterna eller hyran.

Skattereduktion och kvarskatt

Har du utnyttjat ROT- och eller RUT-avdrag? Då kan du söka skattereduktion. Procentsatsen är 30 % för ROT och 50 % för RUT. Det ska dock betonas att det är utföraren av arbetet som gör avdraget direkt på fakturan till dig, vilket gör att det redan är uträknat och förtyckt på din deklaration. Emellertid är det viktigt att du kontrollerar siffrorna så att de stämmer. Observera att de båda avdragen, ROT och RUT, max får uppgå till 75 000 kronor per person samt år.

Har du kvarskatt att betala? Om så är fallet är det än viktigare i år än tidigare att betala in den innan den 3 maj för att inte drabbas av en extra räntekostnad. Anledningen till att det är än viktigare i år är att den avdragsgilla räntan stigit till 3,75 % och således har en betydande påverkan för plånboken.

Resor till och från arbetet

Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att cykla till och från jobbet, inte minst då det dels främjar miljön, dels den anställdes hälsa. Cyklar du till och från jobbet har du rätt att dra av 350 kronor i deklarationen, men då måste dina totala resekostnader överstiga 11 000 kronor.

11 000 kronor är även lägsta gränsen för de som åker kollektivtrafik till och från jobbet. Åker du däremot bil beräknas eventuella avdrag utifrån andra faktorer. Den första är att avståndet skall vara minst fem kilometer samt att du ska tjäna (spara) minst två timmar per dag relativt att åka kollektivt. Den andra är att avdraget ej beräknas från en liknande minsta summa likt fallet med cykel eller kollektivtrafik, utan istället är avdraget 18,5 kronor per mil om du åker i din privata sådana. Färdas du med en dieseldriven tjänstebil är avdraget på 6,5 kronor per mil och 9,5 kronor om den drivs med andra bränslen.

Sök vägledning

Oavsett vad det gäller när man är tveksam eller söker guidning ska man söka kontakt med ansvariga. Detsamma gäller vid deklarationen och är du osäker på om du får göra avdrag eller dylikt är det bästa att ta kontakt med Skatteverket. Då minskar du risken för att göra fel och med det tvingas göra om eller betala in pengar som du egentligen ej har rätt till

Förklarande artiklar

Dela med dig