Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-12

Dags att vinka adjö till Karo Pharma

EQT, som redan kontrollerar över 87% av Karo Pharma, gör ett nytt försök att förvärva hela bolaget. I vanliga fall hade Aktiespararna ansett budet för lågt, men med de speciella omständigheter som råder gör aktieägaren klokast att acceptera.

Sedan hösten 2018 har EQT försökt att förvärva Karo Pharma. Det första försöket ledde, trots att EQT höjde budet och att bolaget skakades av att dess starke man Anders Lönner gick bort mitt under budtiden, endast till att man nådde en bit över 60% av bolaget. Genom nyemissioner och handel över börs har EQT sedan ökat sin andel till i skrivande stund 87,28%. Detta gör att EQT nu endast behöver få in mindre än 3% till av aktierna för att nå 90% och därmed kunna påkalla tvångsinlösen och förvärva hela bolaget.

Karo Pharma har visat sig relativt motståndskraftigt mot börsens kraftiga svängningar den senaste tiden och aktien står exempelvis i skrivande stund på +/- 0 i år (baserat på budkursen) jämfört med närmare -25% för Stockholmsbörsens breda index i skrivande stund. Premien, som uppgår till knappa 17%, är relativt låg och då särskilt med tanke på den motståndskraft aktien visat i oroliga tider. Därtill har EQTs arbete med bolaget varit framgångsrikt och en skördetid är troligen att vänta. Under vanliga omständigheter hade det därmed funnits argument nog för den långsiktige att nobba budet.

 Det finns dock ett antal ytterligare aspekter att ta in i det här fallet. För det första borgar en röstmässigt väldigt dominant ägare sällan för god bolagsstyrning och hänsyn för minoriteters rättigheter, något som tydligt exemplifieras av att det i hela styrelse och bolagsledning endast finns en person, chefsjuristen, som anses vara oberoende till EQT. I och med EQTs redan stora ägande är det även, enligt Aktiespararnas bedömning, osannolikt att budet inte går igenom. Dessutom är det fortsatt skakigt i marknaden och att kliva ur en aktie till ett anständigt pris är en möjlighet som borde locka många för att i stället kunna söka nya investeringar med större uppsida.

I slutändan blir Aktiespararnas rekommendation till aktieägarna i Karo Pharma att acceptera budet.

 

Aktiespararna ber aktieägarna notera att:

  • Ingen i Karo Pharmas styrelse är att anse som oberoende i förhållande till EQT eller Karo Intressenter, varför inget utlåtande från styrelse lämnas. Nordea, som utfört en fairness opinion, anser dock budet vara finansiellt skäligt.
     
  • Att budtiden löper ut den 15 september, men att du kan behöva lämna besked tidigare beroende på vilken bank du har.

 

Stockholm den 12 september 2022

Joacim Olsson, VD

Vid frågor kontakta Sverre Linton; 076 826 15 15

Författare Bolagsbevakningen