Aktiespararna

Därför är det bra med en krisplan för dina placeringar

Av Redaktionen
12 september 20175 min lästid

ANNONS innehåll från Odin Fonder

Att agera i panik när en aktie faller i värde är sällan en bra idé. Genom att göra upp en plan för sparandet, och tänka igenom hur du reagerar vid stress och tvära kast på aktiemarknaden, blir du mycket bättre rustad för svagare perioder.

På de flesta arbetsplatser betraktas en hög aktivitetsnivå som något positivt. Inaktivitet står av naturliga skäl inte högt i kurs. Men vilken aktivitetsnivå ska du lägga dig på som långsiktig ägare i bra bolag?

Det viktigaste en långsiktig investerare kan göra är att bygga upp en robust portfölj av bolag med långsiktiga konkurrensfördelar utan att för den skull betala för mycket för aktierna. När detta är gjort återstår det svåraste, nämligen att sitta stilla i båten. Men att slå sig till ro är inte detsamma som att inget göra.

- När marknaderna faller och aktiekurserna når nya bottennivåer vill många investerare gärna göra något, helst med en gång. Själva handlingen i sig blir en bekräftelse på att man i vart fall har gjort något för att förhindra förlusten och man får känslan av att ha kontroll över situationen, säger Oddbjørn Dybvad, förvaltare på ODIN Fonder.

Som investerare, som får ett konstant flöde av information från marknaden, är det ofta svårt att urskilja om information är av vikt eller ej. Som investerare ska du naturligtvis veta varför du har investerat i ett företag. Det betyder nödvändigtvis inte att du ska lägga för stor vikt vid nyhetsflödet från mäklare och analytiker som följer bolagen – snarare tvärtom.

Observera att detta är sponsrat innehåll från Odin fonder.

Om det funnits en skylt med dagens marknadspris utanför dörren till din bostad varje gång du kom hem, hade du förr eller senare sålt den, antingen i eufori över de senaste månadernas kraftiga prisuppgång, eller av rädsla för en fortsatt prisnedgång. I långsiktig aktieförvaltning är det ofta så att ju oftare man vrider och vänder på portföljen, desto sämre blir resultaten. En rad studier pekar på ett negativt samband mellan avkastning och frekvens på omsättningen på aktier.
Foto: Oddbjørn Dybvad, förvaltare på ODIN Fonder

- Det finns i huvudsak tre anledningar till att sälja aktier: Den första är att företagets långsiktiga konkurrensförsprång förväntas bli sämre. Den andra är att man inte längre har förtroende för företagsledningen. Den tredje är att aktien har ett obegripligt högt pris. Om något av dessa förhållanden råder ska man inte sitta och rulla tummarna, säger Oddbjørn Dybvad.

Stresshantering

Medicinska kristeam övar mycket på alla upptänkliga situationer. Det gör de bland annat för att hindra känslorna från att ta över i dramatiska lägen och undvika att göra saker som kan få katastrofala följder. De övar helt enkelt på att hålla huvudet kallt när det stormar som värst.

På samma sätt bör du som investerare öva på hur du ska agera om priset på dina aktier eller fonder faller mycket på kort sikt. Genom att göra upp en plan för sparandet, och tänka igenom hur du reagerar vid stress och tvära kast på aktiemarknaden, är du mycket bättre rustad för svagare perioder. Med lite träning kan du vända kortsiktig turbulens på aktiemarknaden till din fördel och därigenom undvika överilade handlingar.

- Om du vet att du har aktier i företag med goda framtidsutsikter ska du inte låta negativ marknadsturbulens bekomma dig. När kurserna faller är konsten att sitta still i båten, eller till och med köpa fler aktier, även om alla andra gör tvärtom, säger Oddbjørn Dybvad, och avslutar med ett citat av William Bernstein:

“There are two kinds of investors; those who don’t know where the market is headed, and those who don’t know that they don’t know. Then again, there is a third type of investor – the investment professional, who indeed knows that he or she doesn’t know, but whose livelihood depends upon appearing to know”

RISKINFORMATION
Detta är en annons från Odin fonder. Artikeln är inte skriven av Aktiespararens redaktion. Eftersom det här handlar om en investering i någon form vill vi påminna om att en investering innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning.

Dela med dig