Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-16

Därför är det viktigt med global diversifiering

wysiwyg_image

ANNONS innehåll från Fisher Investments Norden: Diversifiering är en av de viktigaste investeringsprinciperna. När det görs på rätt sätt, kan investerarna ta mindre risker utan att gå miste om långsiktig avkastning. Det kan låta intuitivt: varför skulle man göra alltför tunga investeringar på en liten del av marknaden, och riskera större svängningar för portföljen, när man kan få en jämnare avkastning över tid genom att fördela investeringarna till större delar av marknaden? Även om många investerarare förstår principen, finns det ett område som vissa investerare kan förbise, nämligen global diversifiering.

Väl diversifierade aktieinvesterare äger aktier från många olika branscher och aktier från många olika länder. Ändå upplever vi att många investerare inte har en tillräckligt global inriktning. Deras portföljer är inriktade på aktier i ett och samma land eller geografiskt område – i många fall det egna hemlandet.

Ingen fördel med investeringar på hemmaplan

Inom den amerikanska fotbollen säger man att det lag som spelar på hemmaplan har en fördel, eftersom de spelar i en välbekant miljö där de känner att de har stöd. Tyvärr har man ingen sådan fördel när man investerar. Investerarna kan känna sig trygga med att investera i bolag som de känner till, men att enbart äga bekanta aktier kan utsätta investeraren för en koncentrationsrisk, det vill säga att de lägger alla ägg i samma korg.

Föreställ dig, till exempel, att du bara äger svenska aktier. Eftersom den svenska aktiemarknaden utgör bara en procent av den globala utvecklade aktiemarknaden, har du precis skärmat av dig från 99 % av de utvecklade globala marknaderna.[1] Eftersom den svenska marknaden domineras av värdepapper inom finans- och industrisektorerna begränsar man förmodligen också sin exponering för andra viktiga sektorer –  kanske utan att riktigt inse det. [2] Med en smalt inriktad portfölj är du sårbar för förändringar som kan påverka endast ett visst land eller en region – till exempel politiska eller finanspolitiska förändringar, större naturkatastrofer, terroristattacker eller säkerhetsincidenter.

Dessa principer gäller även för andra länder. Bortsett från USA finns inget land som motsvarar mer än 9 % av de globala utvecklade aktiemarknaderna. Det innebär att om du investerar alltför mycket i ett land, kan portföljen bli alltför koncentrerad.[3]

Det vimlar av möjligheter utomlands

Ett annat problem med en smalt inriktad portfölj är att investerarna kan gå miste om möjligheter på andra håll i världen. Det är ovanligt att ett land presterar i topp flera år i rad, vilket innebär att investerare som koncentrerar alltför mycket till sitt eget land kan hämma sin avkastning. Dessa investerare kan till och med få uppleva år då deras hemländers aktiemarknad går ned medan marknaderna i övriga länder går upp!

Att bara investera i det du känner till kan i hög grad begränsa dina potentialla vinster. Det kommer hela tiden nya, innovativa varor, tjänster och tekniker över hela världen – liksom nya företag – och kunder som vill köpa dem. Världen flödar över av investeringsmöjligheter. Vi tycker inte att man ska gå miste om dem genom att hålla sig hemma.

Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer? 

Gå då inte miste om regelbundna uppdateringar om aktiemarknaden och vad Fisher Investments Norden kan göra för dina investeringar.

Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här.

Läs mer om Fisher Investments Norden här. 

Text: Fisher Investment Norden

RISKINFORMATION: Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet på din investering och dess avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.

Detta dokument är Fisher Investments Nordens allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av bolagets eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe Limited i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat av och står under tillsyn av Storbritanniens finansmyndighet Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och registrerat i England (org.nr 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som driver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör i enlighet med ett outsourcingavtal.


[1] Källa: https://www.factset.com/

[2] Källa: https://www.factset.com/

[3]Källa:  https://www.factset.com/

 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.