Aktiespararna

Därför faller H&M över 10 procent

Av Nyhetsbyrån Direkt
31 januari 20183 min lästid

Klädbolaget H&M kommer att utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier. Det var ett av buskapen i bokslutsrapporten och ett besked som fick H&M-aktien på fall på Stockholmsbörsen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten.

Överväger återinvestering utdelning i nya aktier. H&M kommer att utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier. Bakgrunden är bolagets fortsatt stora investeringar inom bland annat digitalisering. Om återinvesteringsplanen introduceras avser H&M-koncernens största ägare, familjen Stefan Persson, att återinvestera erhållen utdelning under 2018 i planen.

Oförändrad utdelning. H&M föreslår i bokslutet att utdelningen för det nyss gångna räkenskapsåret blir oförändrade 9:75 kronor per aktie, att jämföra med analytikerförväntningarna som i snitt låg på 9:62 kronor enligt SME Direkt.

Rörelseresultat lite över förväntan. H&M:s rörelseresultat blev 4.821 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret som slutade den 30 november. Det var 3 procent över analytikernas genomsnittliga förväntan om 4.686 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Även bruttomarginal över. Bruttomarginalen på 55,4 procent översteg förväntade 55,1 procent.

Försäljning dec-jan. Vidare meddelade H&M att försäljningen väntas öka med 1 procent för perioden december-januari i lokala valutor jämfört med ett år tidigare.

Planerar öppna färre butiker och stänga fler. För 2018 planerar H&M att öppna cirka 390 nya butiker och att stänga runt 170 butiker, vilket ger ett nettotillskott om 220 butiker. Den planerade stängningen av 170 butiker uppges vara är en del av den intensifierade butiksoptimeringen som genomförs där även omförhandlingar, ombyggnader och anpassning av butiksytor ingår för att säkerställa rätt butiksportfölj på respektive marknad.

Nettotillskott 388 butiker gångna året. Under det nyss gångna räkenskapsåret öppnade H&M 479 butiker medan 91 butiker stängdes, vilket gav ett nettotillskott om 388 nya butiker. Fortsatt utrullning av H&M:s onlinebutik planeras till fyra marknader under det innevarande räkenskapsåret.

Räknar inte med att nå tillväxtmål i år heller. H&M tror sig inte heller under det nya räkenskapsåret, 2017/2018, nå sitt mål att försäljningstillväxten ska vara 10-15 procent i lokala valutor med fortsatt hög lönsamhet. Målet är ett långsiktigt mål, framhåller bolaget och hänvisar till H&M-koncernens omställningsarbete för att möta det stora skiftet i branschen.

Dela med dig