Aktiespararna

Därför nobbar Aktiespararna budet på Victoria Park

Av Bolagsbevakningen
25 maj 20182 min lästid

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att inte godta Starwoods 34-kronorsbud på Victoria Park då budet inte återspeglar bolagets långsiktiga värde. Det föreligger därtill ett högre, konkurrerande bud från tyska Vonovia och börskursen överstiger i nuläget det pris som Starwood erbjuder.

Budpriset motsvarar en premie om endast 8 procent jämfört med stängningskursen på börsen den sista handelsdagen före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma:

  • Vonovia har lagt ett konkurrerande bud på 38 kronor per aktie. Vonovias bud rekommenderas av styrelsens budkommitté, i motsats till Starwoods.
  • Victoria Parks styrelses budkommitté avvisar budet från Starwood.
  • Förutsatt att Starwood betalar senast 4 juli har två av Victoria Parks styrelseledamöter genom närstående oåterkalleligen åtagit sig att sälja sina aktier i Starwood-budet på samma sätt som en handfull stora ägare. Nämnda grupp äger sammanlagt 22 procent av aktierna och 31 procent av rösterna i Victoria Park.
  • Starwood kräver 35 procents acceptgrad med avseende på antalet röster för att fullfölja budet, men det villkoret kan budgivaren komma att överge.
  • Det ursprungliga budet motsvarade 34,40 kronor, men efter att utdelning på 40 öre per aktie hade skett justerades budet till 34 kronor.
  • Gjord accept kan återtas innan Starwood meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av Starwood, senast klockan 15.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla avgiven accept finns också under en eventuell förlängning av acceptperioden.
  • Anmälningstiden avslutas 1 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 25 maj 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig