Aktiespararna

Därför säger Aktiespararna ja till budet

Av Redaktionen
17 december 20182 min lästid

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att acceptera kontantbudet på Mr Green från William Hill. 69 kronor per aktie motsvarar ett godtagbart pris. Förbundet vill uppmärksamma sina medlemmar på möjligheten att sälja över börs givet att MrGreen-aktien i skrivande stund handlas på börsen i linje med budpriset.

Budnivån motsvarar en premie om 48,50 procent jämfört med stängningskursen på börsen den sista handelsdagen före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber medlemmar notera:

– Mr Greens styrelses budkommitté rekommenderar budet. BDO, som har utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt skäligt.

– Sju ägare som sammantaget kontrollerar 40 procent av aktier och röster i Mr Green har åtagit sig att acceptera budet under förutsättning att inte ett minst åtta procent högre, konkurrerande bud presenteras som inte matchas eller överträffas av ett högre bud från William Hill inom tio arbetsdagar.

– Vidare har, enligt ett flaggningsmeddelande, budgivaren avtalat om att få köpa drygt fem procent av aktierna i Mr Green från Citigroup Global Markets.

– Den Londonbaserade aktivistfonden Sand Grove Capital har, enligt ett annat flaggningsmeddelande, ett ägande på drygt 10 procent av kapital och röster i Mr Green. Om fonden har för avsikt att acceptera budet har inte kommunicerats.

– För att genomföra budet kräver budgivaren minst 90 procents anslutningsgrad, men det kravet kan frångås.

– För aktieägare som accepterar budet och som förvarar sina Mr Green-aktier på depå eller på värdepapperskonto ska försäljningsbeloppet tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen sker, dvs. beskattningsåret 2019 eftersom betalning i budet inte sker förrän nästa år.

– Anmälningstiden avslutas 17 januari.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 17 december 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig