Aktiespararna

Därför sålde Industrivärden SSAB utanför börsen

Av Redaktionen
25 april 20183 min lästid

ndustrivärden har sålt alla sina B-aktier i SSAB liksom en tredjedel av A-aktierna.
Affären omfattar drygt tre miljoner och skedde genom en så kallad accelerated bookbuilding-process.
– Det pris som sätts slår normalt igenom på börskursen, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas marknadsbevakning.

Det var i går som det blev klart att Industrivärden sålt hela sitt B-aktieinnehav i SSAB. Över 54 miljoner B-aktier såldes för 39,20 kronor per styck. Därutöver har 19 miljoner A-aktier avyttrats för 49,00 kronor per A-aktie, skriver bolaget i ett pressmeddelande (http://www.industrivarden.se/sv-SE/Press/pressmeddelanden/).

Totalt uppgår affären till drygt tre miljarder.

Industrivärdens vd Helena Stjernholm konstaterar att Industrivärdens kvarstår som bolagets röstmässigt största ägare:

– Som ett led i den utvecklade strategi som beslutades i februari 2016 har vi stärkt vårt avkastningsfokus och skärpt vårt aktiva ägande, säger hon i pressmeddelandet.

"Försäljningsmetoden är vanlig"

Efter transaktionen uppgår Industrivärdens aktieinnehav i SSAB till 44 334 933 A-aktier motsvarande 4,31 procent av kapitalet och 11,77 procent av röstetalet i SSAB.

Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare, uppger Industrivärden.

– Denna försäljningsmetod är vanlig när stora ägare vill minska sina aktieinnehav på ett transparent och öppet sätt. Processen är en slags auktion där volymen av aktier till salu leder till ett genomsnittligt pris som de potentiella ägarna kan tänka sig att betala för aktierna. Att processen kallas accelerated beror på att auktionen sker inom en kort tidsrymd, ofta en till två dagar, eller ibland bara ett par timmar, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas marknadsbevakning.

Investmentbankerna som håller i försäljningen bestämmer ett visst prisintervall tillsammans med säljaren och skickar sedan ut ett ”försäljningsprospekt” till potentiella investerare, framför allt institutionella kunder. Dessa kunder skickar tillbaka önskemål om volym och vilket pris de är villiga att betala, men det är fullt möjligt att ändra volym och pris så länge processen pågår.

– Småsparare blir inte kontaktade i denna typ av process, men kan ändå dra fördel av utförsäljningen genom att i samband med att priset blir känt köpa aktier i marknaden eftersom det pris som sätts i accelerated bookbuilding-processen normalt sett slår igenom på börskursen, förklarar Claes Folkmar.

Fokuserat på SSAB

Helena Stjernholm understryker att investmentbolaget lagt stor kraft på innehavet i SSAB och även tecknat del i den nyemission som genomfördes 2016.

– Arbetet har burit frukt och under den senaste tvåårsperioden har SSAB-aktien uppvisat en konkurrenskraftig totalavkastning om drygt 100 procent mot drygt 20 procent för avkastningsindex. Industrivärden har en uttalad ambition att minska skuldsättningen i syfte att öka handlingsutrymmet och vi har därför valt att realisera en del av värdeökningen i vårt innehav i SSAB, säger hon i pressmeddelandet.

Dela med dig